2012: Gando ovino e caprino


Produción de Ovino e Caprino no Medio Rural

Título: Produción de Ovino e Caprino no Medio Rural
Dirección: Antonio Iglesias Becerra, Jesús Cantalapiedra Álvarez, Isabel Blanco Penedo
Secretaría: Francisco Javier Romero Rodríguez
Tipoloxía: Curso da USC (2012)
Sede: IBADER
Datas: 26-28/07/2012.
 
Organiza: IBADER
Colabora: Xunta de Galicia.
Horas lectivas: 12
Límite de prazas: 50
 
 
Programa:
 
26 de xuño

16.00: Inauguración do curso
16:30 Programa de recuperación da raza ovina galega.
Silvia Adán Belmonte. Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA)
17:30 Programa de recuperación da cabra galega.
Pablo Béjar González. Federación de Razas Autóctonas de Galicia (BOAGA)
Pausa café
18:30 O comportamento das especies ovina e caprina no medio natural.
Ángeles Moreno Grande. Secretaria executiva de A.C.R.U.G.A.
19:30 Programa de axudas nas explotacións de ovino e caprino en Galicia
Pablo Iglesias. Servizo de Explotacións Agrarias da Consellería do Medio Rural e do Mar. Xunta de Galicia.
 
27 de xuño

16:00 Aproveitamento silvopastoal con pequenos ruminantes.
Eloi Villada Legaspi. Servicio do FOGGA de Lugo
Pausa café
18:00 Pautas de alimentación da ovella de leite.
Manuel Angel Fernández Sánchez. Responsable Técnico de ruminantes. EVIALIS Galicia
19:00 Control da paratuberculose na produción ovina.
José Ramón de Jesús (Project Manager de CZ Veterinaria)

28 de Xuño

16:00 Enfermidades infecciosas e parasitarias mais frecuentes nos pequenos ruminantes en Galicia Miguel Viña Vázquez. Veterinario Responsable ADSG ACIVO. Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia (OVICA)
17: 00 Coidados do cordeiro neonato
Miguel Viña Vázquez. Veterinario Responsable ADSG ACIVO.
Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia (OVICA)
Pausa café
18:00. Programas de conservación da raza ovina críolla Lageana de Brasil
Jorge Luíz Ramella. Profesor do Centro de Ciencias Agroveterinárias, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Brasil
19:00 Produción de carne de calidade de ovino en Brasil
Jorge Luíz Ramella. Profesor do Centro de Ciencias Agroveterinárias, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Brasil
20: 00. Clausura do curso
 
 
2012: Gando ovino e caprino
 
Voltar