2006: Desenvolvemento Rural


Curso de verán Desenvolvemento Rural en Galicia

Título: Desenvolvemento Rural en Galicia
Dirección: Carlos Jóse Alvarez & Mamuel Francisco Marey Pérez
Tipoloxía: Curso de Formación Continua (USC).
Sede: EPS
Datas: 07/2006
 
Organiza: IBADER  / EPS
Colabora: Xunta de Galicia: Consellería do Medio Rural, Consellería de Medio Ambiente
Límite de prazas: 50
 
As ponencias do curso foron publicadas posteriormente en:
 
Alvarez López, C.J. & Marey Pérez, M.F. (2006). O desenvolvemento rural de Galicia. Recursos Rurais. Serie Cursos - 4. Universidade de Santiago. Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER). Lugo.
 
O desenvolvemento rural de Galicia (Descarga: IBADER).
 

 
Evolución das medidas socio-estructurais agrarias: A progresiva configuración das política de desenvolvemento rural
Autor: D. Edelmiro López Iglesias · Mar Pérez Fra
 
Os Programas de Desenvolvemento Rural. A experiencia de EuroEume
Autor: Miguel Teijido Sotelo
 
Aplicación do Programa PRODER II por parte da asociación GAL Terra das Mariñas. Algunhas leccións aprendidas
Autor: Jorge Blanco Ballón
 
A práctica cotia do LEADER +
Autor: Francisco Rozados Rivas
 
A experiencia da Asociación Eo-Rodil
Autor: Fco. Javier Pérez Novo
 
La evolución del uso del territorio en Galicia
Autor: Manuel Fco. Marey Pérez
 
La opinión de los agricultores gallegos sobre su desarrollo
Autor: Carlos José Álvarez López
 
A evolución socioeconmica dos sectores rurais galegos
Autor: Francisco Sineiro García
 
Elementos de cambeo na sociedade rural galega: Ascooperativas
Autor: Manuel Jordán Rodríguez
 
A opinión dos axentes de representación no medio rural
Autor: Francisco Bello Bello
 
A experiencia na formación dos técnicos agrarios
Autor: Xoán Carlos Carreira Pérez
 
A experiencia na formación de técnicos para o desenvolvemento rural.
Autor: Luis Ortiz Torres
 
La experiencia en el trabajo en lo rural: Los ingenieros técnicos agrícolas
Autor: José Armando Rey Rodríguez
 
La experiencia en el trabajo en lo rural. Los ingenieros técnicos forestales
Autor: Miguel Ángel Direito Caamaño
 
La evolución de la investigación en el campus de Lugo
Autor: Ramón Mazoy Fernández
 
O departamento de enxeñería agroforestal como elemento de investigación para o medio rural
Autor: Javier Bueno Lema
 
A investigación enolóxica
Autor: Ignacio Orriols Fernández
 
A experiencia no traballo no rural: os enxeñeiros agrónomos
Autor: Francisco Javier López González
 
 
2006: Desenvolvemento Rural
 
Voltar