2007: Xestión de Masas Forestais


Curso de especialización Xestión Ambiental e Certificación de Masas Forestais

Título: Curso de Especialización en Xestión Ambiental e Certificación de Masas Forestais
Dirección: Antonio Rigueiro Rodríguez & Agustín Merino López
Tipoloxía: Curso de Especialización (USC).
Clave: E675
Sede: IBADER
Datas: 01/03-30/05/2007
 
Organiza: IBADER
Créditos: 25
Límite de prazas: 50
 
Obxectivos e organización do curso

 
Formación de persoal especializado en aplicación de sistemas de certificación de xestión forestal sostible
Docencia a través de clases presenciais, seminarios, laboratorios e campo. O carácter aplicado da docencia asegúrase pola participación, como docentes, de profesionais de diferentes entidades públicas e privadas do sector forestal. Os alumnos tamén farán un traballo práctico de aplicación dos coñecementos teóricos adquiridos no curso
 
Requisitos de acceso

 
Enxeñaría Técnica Forestal, Enxeñaría Técnica Agrícola, Enxeñaría de Montes, Enxeñaría Agrónoma, Bioloxía, Enxeñaría Ambiental
Conocimientos en medio natural
 
Programa

 
1. Normativa Internacional e Europea. Axudas e Fondos Europeos. Créditos: 0,5
2. Lexislación Nacional. Axudas e Subvencións que Afecten ao Sector Forestal. Créditos: 0,5
3. Lexislación Autonómica. Axudas e Subvencións Rexionais.. Créditos: 0,5
4. Instrumentos de Planificación a Nivel Estatal e Autonómico. Créditos: 0,5
5. Conservación de Solos e Augas. Créditos: 2
6. Proteción dos Organismos e da Biodiversidade. Créditos: 2
7. Papel das Masas Forestais na Calidade Ambiental. Créditos: 2
8. Xestión de Sistemas Forestais. Créditos: 2
9. Incendios Forestais. Créditos: 2
10. Xestión Forestal Sostble e a Certificación PEFC. Créditos: 2,5
11. Implantación Dun Sistema de Xestión. Créditos: 1,5
12. Técnicas de Auditoria do Sistema PEFC. Créditos: 2,5
13. Xestión Forestal e a Certificación FSC. Créditos: 4
14. Técnicas de Auditoria do Sistema FSC. Créditos: 2,5
2007: Xestión de Masas Forestais
 
Voltar