2007: Xestión de Residuos


II Edición do curso Xestión de Residuos xerados nas explotacións gandeiras e nas industrias agrarías de transformación

Título: Xestión de Residuos xerados nas explotacións gandeiras e nas industrias agrarías de transformación (II Edición)
Dirección: M.E. López Mosquera & M.J. Sainz Oses.
Tipoloxía: Curso de Especialización (USC).
Sede: IBADER / Estación Científica do Courel
Datas: 2006-2007
 
Organiza: IBADER
Colabora: Deputación de Lugo
Créditos: 20
Límite de prazas: 50
 
Obxectivos:
Coñecer os tipos e características dos residuos utilizados nas explotacións agrogandeiras.
Coñecer as tecnoloxías máis axeitadas para mitigar o impacto ambiental cara unha actividade agrogandeira sostible.
 
Programa:
Produción e caracterización de residuos agrogandeiros: esterco, purín, plásticos, envases, etc.. Créditos: 4,6
Produción e caracterización de residuos agroindustriais: lodos de depuradora láctea, residuos de industrias vitivinícolas, mataderos, conserveiras, etc.. Créditos: 2,5
Produción e caracterización de residuos alleos ás explotacións agropecuarias e reutilizados en terreos agrícolas: residuos sólidos urbáns, lodos de depuradora, algas, etc.. Créditos: 2,4
Contaminación producida por residuos agrogandeiros e agroindustriais.. Créditos: 2,1
Técnicas para a minimización, valorización e reutilización dos residuos agrogandeiros e agroindustriais.. Créditos: 7
Marco legal sobre a planificación dos residuos agrarios de Galicia.. Créditos: 1,4
2007: Xestión de Residuos
 
Voltar