2018: Seminario Técnico FLUVIAL


Seminario Técnico FLUVIAL

Título: Seminario Técnico FLUVIAL
Dirección: Pablo Ramil-Rego
Tipoloxía: Seminario
Sede: Edificio CACTUS - Campus de Lugo
Datas: 4/12/2018
 
Organiza: IBADER
Colabora: Deputación de Lugo
Límite de prazas: 40
Resumo:
O IBADER do Campus de Lugo organiza un Seminario Técnico FLUVIAL no Edificio Cactus do Campus de Lugo, para achegar á poboación o importante papel que xogan os ecosistemas fluviais na conservación da nosa biodiversidade. Este acto permitirá tamén aumentar a concienciación pública sobre a conservación do noso patrimonio natural e cultural asociado aos corredores fluviais e aos humidais, así como aos servizos ecosistémicos prestados polos mesmos.
 
Para tal finalidade o evento contará cunha serie de intervencións do diversos proxectos LIFE encamiñados á mellora e restauración de corredores fluviais e humidais galegos, así como un relato sobre a conservación dos ecosistemas fluviais en xeral.
 
O acto contará coas seguintes ponencias:
 
16:30 h: Presentación
16:45 h: Jesús Valderrábano Luque. Presentación do proxecto LIFE FLUVIAL
17:15 h: Fernando Cobo Gradín. A conservación dos ecosistemas fluviais
17:45 h: Alberto de Anta Montero. Presentación do proxecto LIFE REGENERA-LIMIA
18:15 h: Debate e discusión

 
2018: Seminario Técnico FLUVIAL
 
Voltar