2020: Seminario Técnico


2020: Seminario Técnico DIvulgación Conservación e restauración teixedais na ZEC Os Ancares - O Courel

Título: Divulgación das accións de conservación e restauración sobre os teixedais na provincia de Lugo (ZEC Os Ancares – O Coruel)
Dirección: Pablo Ramil-Rego
Tipoloxía: Seminario
Sede: Telemática (o seminario desenvólveuse de xeito telemático en cumprimento das diversas normativas a prol de loitar contra da pandemia da COVID-19)
Datas: 18/05/2020
Organiza: IBADER
Colabora: LIfe BACCATA  - Campus Terra - Deputación de Lugo
Financia: Deputación de Lugo

Resumo:
O día 18 de maio, o IBADER do Campus Terra (Lugo) da Universidade de Santiago de Compostela, desenvolveu un seminario para analizar e dar a coñecer as accións realizadas na ZEC Os Ancares - O Courel a prol da conservación e a restauración do hábitat prioritario da Rede Natura 2000 9580* Teixedais.
 
Actividade Financiada pola Diputación de Lugo


 
2020: Seminario Técnico
 
Voltar