2020: Reunión Técnica: Insular


2020: Reunión Técnica: Insular

Título: Xestión da biodiversidade nos ambientes insulares atlánticos
Dirección: Pablo Ramil-Rego
Tipoloxía: Reunión Técnica
Sede: Telemática (o seminario desenvólveuse de xeito telemático en cumprimento das diversas normativas a prol de loitar contra da pandemia da COVID-19)
Datas: 10/06/2020
Organiza: IBADER
Colabora: Campus Terra - Deputación de Lugo
Financia: Deputación de Lugo

Resumo:
O día 10 de xuño, o IBADER do Campus Terra (Lugo) da Universidade de Santiago de Compostela, desenvolveu un seminario dirixido a técnicos na xestión de áreas protexidas no ámbito atlántico insular para analizar, debatir e compartir experiencias no eido da conservación e da xestión da biodiversisade no ámbito dos medios insulares da biorexión Atlántica. 
 
Actividade Financiada pola Diputación de Lugo


 
2020: Reunión Técnica: Insular
 
Voltar