2020: Xornada técnica sobre restauración de Corredores fluviais e humidais


2020: Restauración de Corredores fluviais e humidais

Título: Xornada Técnica sobre control de especies exóticas
Dirección: Pablo Ramil-Rego
Tipoloxía: Xornadas técnicas
Sede: As xornadas realizarase no campo, visitandoáreas de actuación do proxecto Life-Fluvial:
Ría de Ribadeo, Humidais (25 xuño)
Humidais do Miño e do Mandeo (1 setembro)
Datas: 25/06/2020 - 01/09/2020
Organiza: IBADER
Colabora: LIfe BACCATA  - Campus Terra - Deputación de Lugo
Financia: Deputación de Lugo

Resumo:
Os días 25 de xuño e 1 de setembro, o IBADER do Campus Terra (Lugo) da Universidade de Santiago de Compostela, desenvolveu unha xornada técnica de campo a fin de analizar e compartir experiencias no eido do control das especies exóticas vencellado aos humidais e corredores fluviais da provincia de Lugo. A primeira das xornadas realizouse a través dunha visita a Ría de Ribadeo e aos humidais ligados a este espazo. Na segunda xornada visitáronse diversos humidais localizados na Cunca Alta do Miño e na cunca do Mandeo.
 
Actividade Financiada pola Diputación de Lugo


 
2020: Xornada técnica sobre restauración de Corredores fluviais e humidais
 
Voltar