2019: Curso de Verán: As plantas medicinais no desenvolvemento sostible das Reservas da Biosfera Terras do Miño e os Ancares lucenses e montes de Cervantes, Navia e Becerreá


Curso de verán As plantas medicinais no desenvolvemento sostible das Reservas da Biosfera Terras do Miño e os Ancares lucenses e montes de Cervantes, Navia e Becerreá

Título: As plantas medicinais no desenvolvemento sostible das Reservas da Biosfera Terras do Miño e os


Ancares lucenses e montes de Cervantes, Navia e Becerreá

Dirección: Antonio Rigueiro Rodríguez e Rosa Romero Franco
Secretaría: Ruth María Barros Camba
Número de horas lectivas: 30
Tipoloxía: Curso - Universidade de Verán
Sede: Aula Luciano Sánchez - IBADER, Campus Terra
Datas: 15 a 18 Xullo 2019
Número de alumnos: 50
Colabora: Deputación de Lugo
Resumo: Neste curso trátase de dar unha visión sobre as plantas e fungos medicinais desde diferentes puntos de vista, afondando nas especies que podemos atopar en Galicia e naqueles aspectos que fan posible que poidan ser contemplados como un recurso económico complementario no medio rural galego, e especialmente nos espazos protexidos, como as Reservas da Biosfera, contribuíndo así ao desenvolvemento rural nestas zonas.
2019: Curso de Verán: As plantas medicinais no desenvolvemento sostible das Reservas da Biosfera Terras do Miño e os Ancares lucenses e montes de Cervantes, Navia e Becerreá
 
Voltar