2020: Reunión Técnica para a elaboración de candidaturas cientifico-técnicas ao programa LIFE-Natureza

 
Reunión Técnica para a elaboración de candidaturas cientifico-técnicas ao programa LIFE-Natureza

 
Título: Reunión Técnica para a elaboración de candidaturas cientifico-técnicas ao programa LIFE-Natureza
Dirección: Pablo Ramil-Rego
Tipoloxía: Reunión Técnica
Sede: Telemática (a reunión desenvólveuse de xeito telemático en cumprimento das diversas normativas a prol de loitar contra da pandemia da COVID-19)
Datas: 05/11/2020
Organiza: IBADER
Colabora: Campus Terra - Deputación de Lugo
Financia: Viverreitoría de Investigación e Innovación da USC

Resumo:
 día 5 de novembro, o IBADER do Campus Terra (Lugo) da Universidade de Santiago de Compostela, desenvolveu unha reunión técnica a fin de abordar e elaborar canditaturas científico-técnicas ao programa LIFE-Natureza da Unión Europea, que son lideradas polo propio IBADER. 

 

2020: Reunión Técnica para a elaboración de candidaturas cientifico-técnicas ao programa LIFE-Natureza
 
Voltar