2021: Xuíces Gandeiros da raza Rubia Galega


2021:  Xuíces Gandeiros da raza Rubia Galega

Título: Curso Xuíces Gandeiros da raza Rubia Galega
Dirección: Agacal (Consellería de Medio Rural, Xunta de Galicia)
Tipoloxía: Curso
Sede: Aula Luciano Sánchez Gracía
Datas: 30/09/2021 a 04/ 10/2021
Organiza: Agacal (Consellería de Medio Rural, Xunta de Galicia)
Colabora: IBADER - Campus Terra - Deputación de Lugo
Financia: Xunta de Galicia

Resumo:
Seminario impartido por os Servicios veterinarios de la Oficina Agraria Comarcal (OAC) de Lugo , o IBADER e a Asociación Nacional de Criadores de Ganado VacunoSelecto de Raza Rubia Gallega (ACRUGA), co obxectivo de que os gandeiros coñezan a cualificación lineal como método de selección de futuros reprodutores da raza, o esquema do programa de mellora xenética e os conceptos básicos para xulgar os animais de aptitude cárnica, formándose así sobre o prototipo racial para poder valorar eles mesmos os exemplares.

A acción están dirixida en xeral a persoas vinculadas profesionalmente coa agricultura, a gandeira, a industria agroalimentaria e o sector forestal ou con expectativas de incorporación, en especial novas do rural galego.

 

 
2021: Xuíces Gandeiros da raza Rubia Galega
 
Voltar