2013: Centro de interpretación da Prehistoria Mondoñedo


Título:  Prehistoria de Mondoñedo.
Localización: Aldea do Vilar (Mondoñedo). Exposición pendiente de inaugurar.
Autoría: IBADER; Concello de Mondoñedo.

A exposición céntrase por unha banda na cova do Rei Cintolo e por outra na prehistoria do Concello de Mondoñedo. No primeiro dos enfoques da exposición, abórdanse distintos aspectos relacionados coa presenza de calías neste entorno, a paisaxe e os usos derivados desta presenza, e como motivo central, a propia cova, a súa extructura, e a fauna e a flora asociadas.

O segundo enfoque faise un percorrido pola información dispoñible en torno a prehistoria de Mondoñedo, abordando nas distintas etapas, tanto aspectos paisaxísticos como os relacionados da vida cotiá e a alimentación dos antepasados.
2013: Centro de interpretación da Prehistoria Mondoñedo
 
Descargas
  • A cova do Rei Cintolo
  • Calías do NW ibérico
  • Dinámica da Paisaxe
  • Cambios na Paisaxe
  • A dieta vexetal
  • Recursos gandeiros e cinexéticos
Voltar