2020: Exposición LIFE baccata


Título:  Proxecto LIFE baccata
Localización: Pedrafita (Lugo).
Autoría: IBADER; LIFE baccata.

Paneis realizados ao abeiro do proxecto LIFE Baccata, para a súa exposición nas zonas de actuación do proxecto en Galicia.

2020: Exposición LIFE baccata
 
Descargas
  • Panel 1: Taxus baccata
  • Panel 2: Os bosques de teixo
  • Panel 3: Ameazas
  • Panel 4: Usos etnoculturais
  • Panel 5: Boas prácticas
  • Panel 6: LIFE baccata en Galicia
Voltar