Banco de Datos

Análise da vexetación nos enclaves de actuación ZEC Betanzos-Mandeo (ES1110007) 12/2018


Análise da vexetación nos enclaves de actuación da ZEC Betanzos-Mandeo (ES1110007). 12/2018

Ramil-Rego, P., Ferreiro Da Costa, J., Oreiro Rey, C., López Castro, H. & González Baz, M. (2018): Análisis de la vegetación en los enclaves de actuación ZEC Betanzos-Mandeo (ES1110007). Informe realizado para el proyecto LIFE Fluvial (LIFE 16 NAT/ES7000771).Coordinador del informe: Pablo Ramil Rego. Director del proyecto: Jorge Marquínez García.

O marco de traballo creado ao amparo do proxecto LIFE FLUVIAL "Mellora e xestión sostible dos corredores fluviais da Rexión Atlántica Ibérica", contempla a posta en marcha dunha estratexia transnacional para a xestión sostible dos seus hábitats en varias concas fluviais atlánticas da Península ibérica.
 Análise da vexetación nos enclaves de actuación ZEC Betanzos-Mandeo (ES1110007) 12/2018
 
Descargas
Voltar