Banco de Datos

Análise da Vexetación nos enclaves de actuación situados na cunca do río Eo 12/2018


Análise da vexetación nos enclaves de actuación na cunca do río Eo e na ría de Ribadeo 12/2918

Sanna, M., Valderrábano Luque, J., García Manteca, P. & Fernández García, M. (2018): Acción A1: Análisis de la Vegetación. Cuenca del río Eo. Informe realizado para el proyecto LIFE Fluvial (LIFE 16 NAT/ES7000771). Coordinadores: José Antonio Fernández Prieto y Jesús Valderrábano Luque. Director del proyecto: Jorge Marquínez García.

O marco de traballo creado ao amparo do proxecto LIFE FLUVIAL "Mellora e xestión sostible dos corredores fluviais da Rexión Atlántica Ibérica", contempla a posta en marcha dunha estratexia transnacional para a xestión sostible dos seus hábitats en varias concas fluviais atlánticas da Península ibérica.
Análise da Vexetación nos enclaves de actuación situados na cunca do río Eo 12/2018
 
Descargas
Voltar