Banco de Datos

Informe relativo a las actuaciones de mejora del estado de conservación de las lagunas de Arnao-Villadún 12/2019


Informe relativo a las actuaciones de mejora del estado de conservación de las lagunas de Arnao-Villadún (ZEC ría del Eo ES1200016) 12/2019

Fernández García, M., Sanna, M. & García Manteca, P. (2019): Acción C3. Informe relativo a las actuaciones de mejora del estado de conservación de las lagunas de Arnao-Villadún (ZEC Ría del Eo ES1200016). Informe realizado para el proyecto LIFE Fluvial (LIFE 16 NAT/ES7000771). Coordinador: Pilar García Manteca. Director del proyecto: Jorge Marquínez García.

Este documento recolle o desenvolvemento da acción de conservación C3 correspondente á Mellora do estado de conservación das Lagoas de  Arnao- Villadún ( ZEC/ ZEPA Ría do Eo ES1200016). Entre os meses de xaneiro e decembro de 2019 leváronse a cabo unha serie de actuacións consistentes principalmente na eliminación e control de especies exóticas invasoras e na restauración forestal. Realizáronse accións que conducirán ao incremento de 0,45 ha e a mellora do grao de conservación en 0,66 ha do hábitat prioritario 91E0* nas lagoas de Arnao e de Villadún. Isto supón un total de 1,11 ha actuadas, case o dobre da superficie prevista na proposta inicial. O desenvolvemento das actuacións desenvolvidas móstrase detallada para cada un dos enclaves de actuación e o resultado plásmase de forma conxunta para toda a acción de conservación C3.
Informe relativo a las actuaciones de mejora del estado de conservación de las lagunas de Arnao-Villadún 12/2019
 
Descargas
Voltar