Banco de Datos

Clima, paisaxe e acción humana no Noroeste da Peninsula lbérica durante a ldade do Ferro e a Romanización: Mitos e realidades


Ramil-Rego, P., Gómez-Orellana, L. (2016). Clima, paisaxe e acción humanano Noroeste da Peninsula lbérica durante a ldade do Ferro e a Romanización: Mitos e realidades. In: M. Dolores Dopico Caínzos, M. Villanueva Acuña (eds.), Clausus est Ianus, PHILTÁTE 1: Studia et acta antiquae Callaeciae: 163-183. Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo. Lugo.


Ata mediados do século xx, a interpretación relativa, tanto ao medio natural como a explotación dos recursos biolóxicos no Noroeste Ibérico antes e durante a Romanización, baseabase exclusivamente na anâlise das escasas fontes clasicas, asi como na incorporación de datos e modelas explicativos obtidos noutras rexións europeas. A falta de datos foi un terreo propicio para a elucubraci6n e a mitoloxia, formulandose propostas e modelas con escaso rigor hist6rico e sen ningunha base obxectiva. Corno adoita acontecer, os mitos impónense a realidade e asi, ainda quedende a segunda metade do século XX os estudos, tanto paleoecolóxicos como arqueobotanicos e arqueozool6xicos, permitiron conecer as condicións ambientais e a acción humana sobre o territorio, ainda persisten na sociedade moitas daqueles antigos clixés forxados dende a mitoloxia e baseados na falta de datos.

Autores:
Ramil-Rego, P., Gómez-Orellana, L.
Titulo: Clima, paisaxe e acción humanano Noroeste da Peninsula lbérica durante a ldade do Ferro e a Romanización: Mitos e realidades.
Ano: 2016.


Edita: Servizo de Publicacións da Deputación de Lugo
publicacions@deputacionlugo.org

ISBN: 978-84-8192-526-5
Depósito legal: LU 144-2016
Copyright:
Deputación de Lugo.
 
Clima, paisaxe e acción humana no Noroeste da Peninsula lbérica durante a ldade do Ferro e a Romanización: Mitos e realidades
 
Descargas
Voltar