Pablo - No Visible

RB: Mariñas Coruñesas - CandidaturaBlanco Ballón, J.M., Crecente Maseda, R. & Vales Vázquez, C. (Coord) (2012). Propuesta de Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.  Documento técnico presentado ante la UNESCO (Paris).  Mabegondo: Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos. p 266.

 
A Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo é a sexta Reserva de Biosfera galega, sendo a primeira declarada na provincia da Coruña. Inclúe unha superficie total de 116.724,3 ha, das que 2.754,7 son mariñas e 113.969,6 son terrestres. Deste xeito, Galicia pasa a contar cunha superficie terrestre de 723.569 ha incluidas en Reservas de Biosfera, de xeito que unha cuarta parte (24,4%) do territorio continental da Comunidade Autónoma se inclúe nesta figura de Áreas Protexidas por Instrumentos Internacionais.

O territorio comprendido na Reserva proposta abrangue niveis altitudinais que van dende o nivel do mar, na zona costeira co Océano Atlántico no Arco Ártabro, ao Norte da Reserva, ata os case 800 m de altitude que se alcanzan nas estribacións montañosas ao Sueste desta, nos municipios de Aranga, Curtis e Sobrado. Non obstante, a pesar do amplo intervalo altitudinal, o territorio proposto posúe unha marcada condición sublitoral, fundamentado no feito de que máis da metade da superficie proposta se encontra situada por debaixo de 300 m de cota, a cal é ademais a altitude media da Reserva.

Para a elaboración do documento de candidatura levouse un exhaustivo procedemento de traballo durante tres anos, que serviu para fortalecer a participación dos distintos axentes locais. Leváronse a cabo xornadas de sensibilización e difusión, reunións cos diferentes axentes e partes implicadas, intercambios de experiencias con outras Reservas de Biosfera, actos de difusión ao público en xeral, difusión a través da web e redes sociais, asistencias técnicas para a dinamización da candidatura, difusión aos medios, así como reunións dos órganos da propia Asociación, incluíndo a constitución dunha Comisión de seguimento da propia candidatura. A candidatura contou con numerosos apoios e asesoramentos recibidos polas administracións locais, provinciais, autonómicas e estatais, universidades e centros de investigación, tecido social, cultural e empresarial
.

Autores:
Blanco Ballón, J.M., Crecente Maseda, R. & Vales Vázquez, C.
Titulo: Propuesta de Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.
Ano: 2012.
RB: Mariñas Coruñesas - Candidatura
 
Voltar