Banco de Datos

Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural de Monte Aloia


Puerto Arribas, G. (2007). Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural de Monte Aloia. Documento Técnico en colaboración co Lab. Botánica & Bioxeografía do IBADER. Consellería de Medio Ambiente. Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Santiago de Compostela. p 86.


A declaración do Parque Natural do Monte Aloia establécese coa finalidade de crear un réxime de protección deste espazo natural mediante as normas e limitacións axeitadas, harmonizándoo co exercicio das competencias da Administración na súa área territorial, co exercicio dos dereitos privados, co goce e visita ao parque natural, o estudo e contemplación dos seus valores, o aproveitamento ordenado das súas producións e demais actividades que se executen dentro del. O PRUX ten como obxectivos xerais dentro da Rede Natura 2000 (DC 92/43/CEE) e da Rede galega de espazos naturais protexidos (Lei 9/2001).


Autores:
Puerto Arribas, G.
Titulo: Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural de Monte Aloia.
Ano: 2007.
 Plan Reitor de Uso e Xestión do Parque Natural de Monte Aloia
 
Descargas
  • PRUX Monte Aloia
Voltar