Banco de Datos

Manual dels hàbitats de Catalunya


Carreras, J; Ferré, A; Vigo, J. (Eds) 2015. Manual dels hàbitats de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Barcelona. 8 Volum.

El catàleg dels biòtops de la Unió Europea (CORINE biotopes manual) és la base per a la gestió del medi natural. L'adaptació d'aquest catàleg al nostre territori va portar a dreçar una llista dels hàbitats existents a Catalunya. El present Manual vol servir per interpretar-los teòricament i per poder-los identificar fàcilment en la pràctica. Aquest volum introductori comenta la gènesi i les característiques del projecte europeu i del manual mateix i dóna la pauta per interpretar les fitxes d'hàbitats.

Com a complement important, inclou la llista dels hàbitats de Catalunya i unes taules de relació entre els hàbitats pròpiament dits, els tipus d'hàbitats d'interès comunitari i la classificació EUNIS.Autors: Pere Aymerich, Enric Ballesteros, Jaume Cambra, Jordi Carreras, Empar Carrillo, Antoni Curcó, Albert Ferré, Joan Font, Xavier Font, Josep Gesti,  Moisès Guardiola, Gabriel Mercadal, Arnau Mercadé, Ramon M. Masalles, Aaron Pérez-Haase, Josep M. Ninot, Andreu Salvat, Josep Vigo, Lluís Vilar.
Títol: Manual dels hàbitats de Catalunya.
Any: 2015.

Edita: Universitat de Barcelona.

ISBN:
978-84-393-9384-9
DL:
B 29865-2015
Copyright:
Generalitat de Catalunya/Els autors.

 
Tomado de
Manual dels hàbitats de Catalunya
 
Descargas
 • Manual dels hàbitats de Catalunya
  Volum_I
 • Manual dels hàbitats de Catalunya
  Volum_II
 • Manual dels hàbitats de Catalunya
  Volum_III
 • Manual dels hàbitats de Catalunya
  Volum_IV
 • Manual dels hàbitats de Catalunya
  Volum_V
 • Manual dels hàbitats de Catalunya
  Volum_VI
 • Manual dels hàbitats de Catalunya
  Volum_VII
 • Manual dels hàbitats de Catalunya
  Volum_VIII
Voltar