Banco de Datos

Alto Miño. Terra Cha


Ramil Rego, P., Crecente Maseda, R., Rodríguez Guitián, M.A., Rubinos Román, M., de Nóvoa Fernández, B., Hinojo Sánchez, B.; Ferreiro da Costa, J.; Cillero Castro, C., Díaz Varela, R., Martínez Sánchez, S., Gómez-Orellana Rodríguez, L. & García Abad, F. (2009). Alto Miño, Terra Chá. Fundación Comarcal Terra Chá. Agader. Xunta de Galicia. Santiago. p 157.
 
O libro "Alto Miño. Terra Chá" presenta as áreas centrais da provincia de Lugo, conformadas pola cunca alta do río Miño e caracterizadas pola horizontalidade do seu relevo. Deste modo caracterízase o espazo xeográfico que comprende, dende o estudo das súas características xeomorfolóxicas e hidrolóxicas. Afóndase ademais na evolución histórica da comarca en contraste coa configuración actual dos usos da terra no lugar, así como da riqueza natural, social e cultural desta fermoso territorio.
 
Autores: RAMIL REGO, P; CRECENTE MASEDA, R;  RODRÍGUEZ GUITIÁN M.A.;  A. RUBINOS ROMÁN, M; DE NÓVOA FERNÁNDEZ, B; HINOJO SÁNCHEZ, B; FERREIRO DA COSTA, J;  CILLERO CASTRO, C; DÍAZ VARELA, R;   MARTÍNEZ SÁNCHEZ, S;  GÓMEZ-ORELLANA R. L; GARCÍA ABAD, F.
Titulo: ALTO MIÑO. TERRA CHÁ.
Ano: 2009.

Edita: Fundación Comarcal Terra Chá.

Depósito legal: C 371-2009
SBN-13: 978-84-6129679-8
Alto Miño. Terra Cha
 
Descargas
  • Documento PDF
Voltar