Banco de Datos

Mellora e xestión sustentable de corredores fluviais da Rexión Atlántica Ibérica. Caderno de campo sobre os corredores fluviais do proxecto LIFE Fluvial.


LIFE Fluvial. (2020). Mellora e xestión sustentable de corredores fluviais da Rexión Atlántica Ibérica. Caderno de campo sobre os corredores fluviais do proxecto LIFE Fluvial. p 47.

Autor:
Equipo LIFE Fluvial.
Título: Mellora e estión sustentable de corredores fluviais da Rexión Atlántica Ibérica.
Ano: 2020.

ISBN: 978-84-09-19441-4
Depósito Legal: C 369-2020
Mellora e xestión sustentable de corredores fluviais da Rexión Atlántica Ibérica. Caderno de campo sobre os corredores fluviais do proxecto LIFE Fluvial.
 
Descargas
Voltar