Recursos Rurais -Temática e alcance
 
Revista Recursos Rurais e unha publicación aberta á comunidade científico-técnica que acepta para a súa publicación artigos, revisións e notas vinculados á investigación e desenvolvemento tecnolóxico no ámbito da conservación e xestión da biodiversidade e do medio ambiente, dos sistemas de produción agrícola, gandeira, forestal e referidos á planificación do territorio, tendentes a propiciar o desenvolvemento sostíbel dos recursos naturais do espazo rural.


The Recursos Rurais Journal its an open magazine for the cientific community and will consider for publication original research articles, notes and reviews relating to research and technological developments in the area of sustainable development of natural resources in the rural context, in the fields of conservation, biodiversity and environmental management, management of agricultural, livestock and forestry production systems, and land-useplanning.
 
Correspondencia e Envío de manuscritos:
IBADER
Campus Terra s/n.
E-27002 Lugo, Galicia (Spain)
recursosrurais@ibader.gal
info@ibader.gal
http://www.usc.es/revistas/index.php/rr/index
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000
 
   
   
   
   
   
   
   
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000