Recursos Rurais

Recursos Rurais é unha revista científico-técnica, internacional de periocidad anual, que iniciou a súa publicación no ano 2005. A revista esta integrada dentro do Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela. A revista publícase exclusivamente en formato dixital.
 
Recursos Rurais ten como obxectivo a publicación e difusión de información científica e técnica sobre o medio rural desde unha perspectiva pluridisciplinar.

A Revista Recursos Rurais aceptará para a súa revisión artigos, revisións e notas vinculados á investigación e desenvolvemento tecnolóxico no ámbito da conservación e xestión da biodiversidade e do medio ambiente, dos sistemas de produción agrícola, gandeira, forestal e referidos á planificación do territorio, tendentes a propiciar o desenvolvemento sostíbel dos recursos naturais do espazo rural.


Indexada en:


Ferramenta antiplaxioNúmeros publicados


 
Recursos Rurais will consider for publication original research articles, notes and reviews relating to research and technological developments in the area of sustainable development of natural resources in the rural and conservation areas contexts, in the fields of conservation, biodiversity and environmental management, management of agricultural, livestock. and forestry production systems, and land-use planning.
 
ISSN edición impresa: 1885-5547
ISSN edición dixital: 2255-5994
Depósito Legal: C-3.048-2005
 
Edita
Servizo de Publicacións
Universidade de Santiago de Compostela
 
Correspondencia e Envío de manuscritos:
IBADER
Campus Terra s/n.
E-27002 Lugo, Galicia (Spain)
recursos.rurais@ibader.gal  
info@ibader.gal  
http://www.usc.es/revistas/index.php/rr/index  
   
Subscrición e Intercambios:  
Servizo de Publicacións e Intercambio Científico.
Universidade de Santiago de Compostela.
Campus Universitario Sur. E-15782 Santiago de Compostela.
Teléfono 981 593 500 - Fax 981 593 963
 
   
Primeiro Número: 2005  
Periodicidade: Anual  
   
   
   
   
   
   
   
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000