Indice de artigos publicados na Serie Cursos
 
• Recursos Rurais. Serie Cursos 1 (2004): Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental
 
 • Vega J.A. (2004). Recuperación de solos en montes incendiados. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 57-60.
 • Calvo de Anta, R. (2004). Solos forestais das rexións temperadas. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 1-3.
 • Pérez Moreira, R. (2004). Valor e valoracións do solo. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 93-99.
 • Rigueiro Rodríguez, A. (2004). Manexo do solo e biodiversidade vexetal. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 91-92.
 • Álvarez Rodríguez, E. (2004). Contaminación por oligoelementos en sistemas forestais. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 77-89.
 • Farrell E.P. (2004). The Carbon Cycle in Forest Ecosystems. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 73-75.
 • Meiwes, K.J.; Meesenburg, H.H. (2004). Solos forestais nun ambiente de choiva ácida e estratexias para recuperalos. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 69-71.
 • Merino, A.; Balboa, M. (2004). Aproveitamento da biomasa forestal e a súa implicación sobre a conservación dos solos. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 61-63.
 • Macías, F. (2004). Recuperación dos solos degradados, reutilización de residuos e secuestro de carbono. Unha alternativa integral de mellora da calidade ambiental. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 49-56.
 • Sánchez Rodríguez F. (2004). Condicións das masas forestais e a súa relación coas propiedades dos solos II: Fertilidade e nutrición. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 17-20.
 • Carballas, M.T. (2004). Microbioloxía e bioquímica do solo forestal. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 5-8.
 • Díaz-Fierros Viqueira, F. (2004). Erosión do solo e calidade da auga en sistemas forestais. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 65-67.
 • Rodríguez Soalleiro, R. (2004). Condicións das masas forestais e a súa relación coas propiedades dos solos I. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 13-16.
 • Madeira, M.A.V. (2004). A promoção da produção florestal através da gestão dos resíduos de abate e da fertilização. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 47-48.
 • Serrada Hierro, R. (2004). A preparación do solo na repoboación forestal. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 21-33.
 • Martins, A. (2004). Efeitos da preparação do terreno nas propriedades do solo e na resposta das plantas em sistemas florestais e agro-florestais. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 35-38.
 • Gallardo Lancho, J.F. (2004). Propiedades dos solos forestais de montaña. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 39-43.
 • Dans del Valle, F.; Molina Martínez, B. (2004). A xestión do solo no sistema PEFC de certificación e a súa incidencia na selvicultura. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 45-46.
 • Fernández de Ana-Magán, F.J. (2004). O papel dos fungos nos solos forestais. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 9-11.
 •  
• Recursos Rurais. Serie Cursos 2 (2005): Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade
 
 • Rigueiro Rodríguez, A. (2005). Arboles singulares: una propuesta de conservación. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 73-80.
 • Rodríguez Guitián, M.A. (2005). Avaliación da diversidade sílvica do subsector galaico-asturiano septentrional: tipos de bosques, valor para a conservación e principais ameazas. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 23-44.
 • Ramil-Rego, P.; Rodríguez Guitián, M.A.; Rubinos Román, M.; Ferreiro da Costa, J.; Hinojo Sánchez, B.; Blanco López, J.M.; Sinde Vazquez, M.; Gómez-Orellana Rodríguez, L.; Díaz Varela, R.; Martínez Sánchez, S.; Muñoz-Sobrino, C. (2005). La expresión territorial de la biodiversidad. Paisajes y hábitats.. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 109-128.
 • Díaz Vizcaíno, E. (2005). Matorrales de Galicia: tojales y brezales. Conservación y gestión. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 103-108.
 • Fernández Bouzas, J.A.; Jorge Bonache López, J.; Gordilloino, E. (2005). Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 91-102.
 • Laguna Lumbreras, E. (2005). Microrreservas, conservación 'in situ' y planes de recuperación de flora amenazada. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 81-90.
 • Romero Buján, M.I. (2005). Flora endémica amenazada del litoral de Galicia: una visión actual. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 1-10.
 • García Rodríguez, I. (2005). Los hongos: otros recursos del bosque y su interés de conservación. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 45-50.
 • Amigo Vázquez, J. (2005). Los helechos en el noroeste ibérico y su interés para la conservación. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 11-22.
 • Font, X. (2005). La gestión de la biodiversidad mediante bases de datos en línea y el programario b-vegana. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 65-72.
 • Galán Regalado, P.M. (2005). Herpetofauna de Galicia: situación actual y amenazas que inciden en su conservación. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 51-64.
 •  
• Recursos Rurais. Serie Cursos 3 (2006): Curso de Micoloxía
 
 • Romero Franco, R. (2006). Intoxicaciones por hongos en animales domésticos. Recursos Rurais Serie Cursos 3, Curso de Micoloxía, 3: 29-36.
 • Fernández de Ana-Magán, F.J. (2006). Tres importantes macromicetes xilófagos patóxenos das especies forestais en Galicia. (). Recursos Rurais Serie Cursos 3, Curso de Micoloxía, 3: 51-56.
 • Rodríguez Fernández, A. (2006). O cultivo de cogomelos en Galicia. (). Recursos Rurais Serie Cursos 3, Curso de Micoloxía, 3: 45-50.
 • Castro, M.; Martins, F.X. (2006). Uso medicinal dos cogomelos. (). Recursos Rurais Serie Cursos 3, Curso de Micoloxía, 3: 37-40.
 • Alonso Díaz, J. (2006). Bioacumulación de metales pesados y otros contaminantes en macromicetos. (). Recursos Rurais Serie Cursos 3, Curso de Micoloxía, 3: 19-28.
 • Fernández Lorenzo, J.L. (2006). Introdución á macromicoloxía. Recursos Rurais Serie Cursos 3, Curso de Micoloxía, 3: 13-17.
 • Rigueiro Rodríguez, A. (2006). Cogomelos comestibles en Galicia. Recursos Rurais Serie Cursos 3, Curso de Micoloxía, 3: 1-11.
 •  
• Recursos Rurais. Serie Cursos 4 (2006): O desenvolvemento rural de Galicia
 
 • Blanco Ballón, J.M. (2006). Aplicación do Programa PRODER II por parte da asociación GAL Terra das Mariñas. Algunhas leccións aprendidas. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 13-15.
 • Teixido Sotelo, M. (2006). Os Programas de Desenvolvemento Rural. A experiencia de EuroEume. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 9-12.
 • López Iglesias, E.; Pérez Fra, M. (2006). Evolución das medidas sócio-estructurais agrárias: A progresiva configuración das política de desenvolvemento rural. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 1-7.
 • Fernández de Ana-Magán, F.J.; Castro-Batán, A. (2006). Inventariación micolóxica no LIC Sobreirais do río Arnego (Agolada, Pontevedra). Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 57-60.
 • Castro, M.; Martins, F.X. (2006). As intoxicacións por cogomelos, efectos nocivos e tratamento. Recursos Rurais Serie Cursos 3, Curso de Micoloxía, 3: 41-44.
 • Marey-Pérez, M.F. (2006). Evolución dos usos do territorio en Galicia. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 23-35.
 • Pérez Novo, J. (2006). A experiencia da Asociación Eo-Rodil. (). Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 21-22.
 • López Gonzalez, F.J. (2006). A experiencia no traballo no rural: os enxeñeiros agrónomos (Unha visión dende o Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia). Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 91-94.
 • Rozados Rivas, F. (2006). A Práctica cotia do LEADER +. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 17-19.
 • Orriols Fernández, I. (2006). A investigación enolóxica. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 105-112.
 • Mazoy Fernández, R. (2006). A evolución da investigación no Campus de Lugo. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 95-98.
 • Direito Caamaño, M.A. (2006). La experiencia en el trabajo en lo rural. Los ingenieros técnicos forestales. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 87-90.
 • Rey Rodríguez, J.A. (2006). A experiencia no traballo no rural: os enxeñeiros técnicos agrícolas. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 81-86.
 • Ortiz Torres, L. (2006). A experiencia na formación de técnicos para o desenvolvemento rural. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 73-80.
 • Carreira Pérez, X.C. (2006). A experiencia na formación dos técnicos agrarios. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 67-72.
 • Bello Bello, F. (2006). A opinión dos axentes de representación no medio rural. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 65-66.
 • Jordán Rodríguez, M. (2006). Elementos de cambio na sociedade rural galega: as cooperativas. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 57-64.
 • Sineiro García, F. (2006). A evolución socioeconómica dos sectores rurais galegos. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 47-55.
 • Álvarez López, C.J. (2006). A opinión dos agricultores galegos sobre o seu desenvolvemento. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 37-45.
 • Bueno Lema, J. (2006). O departamento de enxeñaría agroforestal como elemento de investigación para o medio rural. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 99-104.
 •  
• Recursos Rurais. Serie Cursos 5 (2009): Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural
 
 • Cuesta, T.S.; Muiño, D.; Neira, X.X. (2009). Indicadores de ruralidad y gestión de aguas residuales. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 79-87.
 • Díaz Varela, E. (2009). El paisaje rural como indicador de sostenibilidad en áreas agroforestales. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 89-96.
 • Dominguez Garcia, M.D. (2009). Indicadores de Sustentabilidade: da teoría á práctica. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 149-156.
 • Marey-Pérez, M.F.; Rodríguez-Vicente, V. (2009). Forestry certification: an overwiev about forest owners in Galicia region (Nw Spain). Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 141-147.
 • Riveiro Valiño, J.J. (2009). Obtención de Indicadores de Sostenibilidad Agraria a partir de la Modelización de los Sistemas Productivos. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 131-140.
 • Prieto, F. (2009). Retos y oportunidades de sostenibilidad para la España del futuro. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 115-130.
 • Cardín Pedrosa, M.; Álvarez López, C.J. (2009). Indicadores para la ordenación productiva agraria. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 107-113.
 • Teixido Sotelo, M. (2009). Sostibilidade do desenvolvemento rural, o caso de Euroeume. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 7-13.
 • Camacho Soto, M.A. (2009). Conflictividad socioambiental y gestión integrada de microcuencas. El caso de la zona periurbana de la provincia de Heredia. Gran Area Metropolitana, Costa Rica. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 59-67.
 • Cancela Barrio, J.J.; Fandiño, M. (2009). Gestión del agua de riego en Terra Chá: indicadores. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 49-57.
 • Pazos Otón, M. (2009). Indicadores de sostenibilidad para el turismo. Una propuesta de aplicación para Galicia. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 43-48.
 • Cardín Pedrosa, M. (2009). El turismo en el medio rural de España. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 31-41.
 • Rivera Rodríguez, F. (2009). Gestión de políticas de desarrollo agropecuario y rural a nivel local en el contexto de la crisis alimentaria. El caso de las comunidades productoras de frijol y maíz de El Águila, Veracruz, Concepción y Guagaral de la Región Brunca de Costa Rica. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 21-29.
 • Blanco Ballón, J.M. (2009). Sustentabilidade en territorios rururbanos: a comarca da Coruña. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 15-20.
 • Copus, A.; Psaltopoulos, D.; Skuras, D.; Terluin, I.; Weingarten, P.; Handan Giray, F.; Ratinger, T. (2009). Typology Approach in the Assessment of Rural Policies Impact. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 97-106.
 • Marín, A.; Neira, X.X.; Cuesta, T.S. (2009). Propuesta para la evaluación de la sostenibilidad en agricultura de regadío. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 69-77.
 •  
• Recursos Rurais. Serie Cursos 6 (2012): Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia
 
 • Cordero Rivera, A. (2012). Bosques e plantacións forestais: dous ecosistemas claramente diferentes. (). Recursos Rurais Serie Cursos 6, 2011: Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia, 6: 7-18.
 • Rodríguez Guitián, M.A.; Ramil Rego, P.; Ferreiro da Costa, J. (2012). Propuesta de clasificación multicriterio para los bosques de Galicia (NWibérico). (). Recursos Rurais Serie Cursos 6, 2011: Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia, 6: 63-106.
 • Merino García, A. (2012). El bosque: sumidero de carbono yfuente de energía. (). Recursos Rurais Serie Cursos 6, 2011: Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia, 6: 107-120.
 • de Castro Lorenzo, A. (2012). Xestión forestal para a conservación das aves: revisión dalgúns aspectos de interese. (). Recursos Rurais Serie Cursos 6, 2011: Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia, 6: 221-128.
 • Ramil Rego, P.; Muñoz Sobrino, C. ; Gómez-Orellana, L.; Rodríguez Guitián, M.A.; Ferreiro da Costa, J. (2012). Configuración y transformacion del paisaje del NW ibérico durante el final de los tiempos glaciares, el Holoceno y el Antropoceno. (). Recursos Rurais Serie Cursos 6, 2011: Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia, 6: 19-62.
 • Bernárdez Villegas, J.G.; Rigueiro Rodríguez, A. (2012). Árbores e formacións senlleiras en Galicia (NWEspaña). (). Recursos Rurais Serie Cursos 6, 2011: Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia, 6: 139-148.
 • Rodríguez Dacal, C. (2012). Carballos emblemáticos de Galicia. Mourente e O Pelete, escenarios patrimoniais modélicos. Recursos Rurais Serie Cursos 6, 2011: Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia, 6: 149-159.
 • Romero Franco, R.; Rodríguez Guitián, M.A. (2012). Etnobotánica forestal: revisión y experiencias de estudio en Galicia (NWEspaña). Recursos Rurais Serie Cursos 6, 2011: Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia, 6: 129-138.
 •  
• Recursos Rurais. Serie Cursos 7 (2014): A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo).
 
 • Rodríguez Guitián, M.A.; Romero Franco, R.; Ferreiro da Costa, J.; Díaz Varela, R.A.; Real, C. (2014). Tipoloxía e valor de conservación dos bosques da Reserva de Biosfera “Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá” (Lugo, Galicia, España). Recursos Rurais Serie Cursos 7, A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo), 7: 53-112.
 • Macho Benito, A. (2014). El Plan de Acción de la “Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerréa” (Lugo, Galicia, España). Recursos Rurais Serie Cursos 7, A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo), 7: 25-38.
 • Díaz Hernández, B. (2014). Agricultura y ganadería ecológicas: alternativas de interés para la Reserva de Biosfera dos Ancares. Recursos Rurais Serie Cursos 7, A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo), 7: 131-139.
 • Rodríguez Soalleiro, R. (2014). Gestión forestal en espacios protegidos: una propuesta para la Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá. Recursos Rurais Serie Cursos 7, A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo), 7: 113-124.
 • Silva-Pando, F.J. (2014). Especies y hábitats de interés para la conservación de la Sierra de Ancares (Lugo-León). Recursos Rurais Serie Cursos 7, A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo), 7: 39-54.
 • Ramil-Rego, P.; Ferreiro da Costa, J. (2014). As reservas de biosfera de Galicia (NW España). Recursos Rurais Serie Cursos 7, A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo), 7: 7-24.
 • Rigueiro Rodríguez, A. (2014). Producións non madeireiras e desenvolvemento rural nos montes da Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo). Recursos Rurais Serie Cursos 7, A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo), 7: 125-130.
 •