Materias e calendario

O listado actualizado de materias, coa súa carga docente, distribución temporal e contidos detallados (guía docente) pode atoparse aquí