Que é o IBADERO Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER) e un instituto universitario de investigación científico-técnica situado na cidade de Lugo (Galicia). Os investigadores do IBADER  centran a súa actividade no Medio Rural, desde unha perspectiva holística e sustentable, a través de dúas grandes liñas interrelacionadas: Ambiental (Biodiversidade, Planificación e Ordenación do Territorio, Desenvolvemento Rural, Economía Sustentable, Sistemas de Información Xeográfica, Observación Remota) e Agrosistemas (Alimentos, Recursos Agrícolas, Gandeiros e Forestais, Solos, Auga, Residuos).

O IBADER créase mediante Decreto 72/2001, do 22 de marzo, da Xunta de Galicia (DOG nº 70 do 9/04/2001). Constitúese como un instituto universitario de carácter mixto, situado no Campus Terra (Lugo), e conformado na actualidade pola Universidade de Santiago de Compostela (USC), a Xunta de Galicia (Consellería de Medio Rural, a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático) e a Deputación de Lugo.

Previamente, no Convenio de Creación, firmado pola Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela (28/01/1999), establecese o marco de colaboración entre as distintas institucións, así como os obxectivos e fins do propio instituto. Así mesmo, na sesión da Xunta de Goberno da Universidade de Santiago do día 15/03/1999 apróbase o Regulamento do IBADER, englobado dentro da memoria que será obxecto de avaliación por parte do Consello de Universidades cumprindo así o artigo 10.2 da Lei Orgánica 11/1983, do 25 de agosto, de Reforma Universitaria.


O 26/04/204 o Consello de Goberno da Universidade de Santiago acordou adscribir a Estación Científica do Courel (Estación Biolóxica do Courel) ao Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER)

 

Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader