Que é o IBADERO Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER) e un instituto universitario de investigación científico-técnica situado na cidade de Lugo (Galicia). Os investigadores do IBADER  centran a súa actividade no Medio Rural, desde unha perspectiva holística e sustentable, a través de dúas grandes liñas: Ambiental (Biodiversidade, Planificación e Ordenación do Territorio, Desenvolvemento Rural, Economía Sustentable, Sistemas de Información Xeográfica, Observación Remota) e Agrosistemas (Recursos Agrícolas, Gandeiros e Forestais, Chans, Auga, Residuos).

O IBADER créase mediante Decreto 72/2001, do 22 de marzo, da Xunta de Galicia (DOG nº 70 do 9/04/2001). Constitúese como un instituto universitario de carácter mixto, situado no Campus Terra (Lugo), e conformado na actualidade pola Universidade de Santiago de Compostela (USC), a Xunta de Galicia (Consellería de Medio Rural, a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio) e a Deputación de Lugo.

Previamente, no Convenio de Creación, firmado pola Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela (28/01/1999), establecese o marco de colaboración entre as distintas institucións, así como os obxectivos e fins do propio instituto. Así mesmo, na sesión da Xunta de Goberno da Universidade de Santiago do día 15/03/1999 apróbase o Regulamento do IBADER, englobado dentro da memoria que será obxecto de avaliación por parte do Consello de Universidades cumprindo así o artigo 10.2 da Lei Orgánica 11/1983, do 25 de agosto, de Reforma Universitaria. 

Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader