Xunta de Goberno
 
Acorde coa Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades (BOE 307, de 24/12/2001), e a normativa da USC, os órganos de goberno e representación do IBADER son de carácter colexiado; Xunta de Goberno e Consello Científico, así como unipersonales: Director/a, Secretario/a Académico.

Xunta de Goberno do IBADER

O Consello de Goberno, é ou máximo órgano do Instituto, está presidido polo Reitor dá Universidade de Santiago, e composto polo Vicerreitor/a de Investigación da Universidade de Santiago, dous representantes da Deputación de Lugo, dous representantes da Consellería dá Xunta de Galicia con competencia no Medio Ambiente e dous representantes da Consellería con competencias no medio Rural. Un representante do Consello de Goberno da USC. Catro profesores designados polo Consello de de Goberno da USC a proposta do Consello Científico, xunto co Director/a e ou Secretario/a Académico do Instituto. O Consello de Goberno establece as liñas estratéxicas e programáticas do Instituto, así como as directrices e procedementos para a súa aplicación.


 
Configuración da Xunta de Goberno (01/01/2024)

1.- Representantes da Universidade de Santiago
 
Don Antonio López Díaz (Presidente da Xunta de Goberno).
Reitor da Universidade de Santiago

Dona Pilar Bermejo Barrera
Vicerreitora de Política Científica. USC

2.- Representantes da Consellería de Medio Ambiente (Xunta de Galicia)

Dona Angeles Vázquez Mejuto
Conselleira de Medio Ambiente. Xunta de Galicia

Dona Belen María do Campo Piñeiro
Directora Xeral de Patrimonio Natural

3.- Representantes da Consellería do Medio Rural (Xunta de Galicia)

Don José González Vázquez
Conselleiro de Medio Rural

Dona Inés Santé Riveira
Directora Xeral de AGADER

4.- Representantes da Deputación de Lugo

Don Miguel Fernández Méndez
Don Daniel García Fernández

5.- Representante do Consello de Goberno da USC

 
Don Tomás Cuesta García
Universidade de Santiago

 
6.- Representantes do Consello Científico do IBADER

Dona Rafaela María Amaro González
Dona María Luisa Fernández Marcos
Don David Miranda Barrós
Don Juan Ramon Piñeiro Chousa
Don Antonio Rigueiro Rodriguez

7.- Director do IBADER

Don Pablo Ramil Rego

8.- Secretario do IBADER

Don Antonio Iglesias Becerra

 

Regulamento do IBADER (Enlace)