Banco de Datos

Tipoloxía do Feismo

Guía de campo para a interpretación do feismo na paisaxe galega

Tipoloxía do Feismo en Galicia

Da análise da paisaxe galega e dos seus principais compoñentes (Gómez Orellana et al. 2005-2006; Martínez Sánchez et al. 2010, 2011; Ramil-Rego 2007, 2009a,b; Ramil-Rego et al. 2001, 2009, 2013) e da percepción social que sobre este se recolle en distintas fontes impresas e dixitais, elaboramos unha tipoloxía de carácter artificial para a caracterización e diferenciación das distintas manifestacións do feísmo na paisaxe de Galicia. Os 34 tipos establecidos resúmense de forma breve, acompañando a esta descrición varias fotografías ilustrativas. A tipoloxía obtida considérase como un modelo aberto e adaptable debido á continua transformación antrópica que sofre a paisaxe.
 
1   Typus: Adiantado
2   Typus: Vallum
3   Typus: Galpón
4   Typus: Pendello
5   Typus: Palafitta
6   Typus: Torreón
7   Typus: Paries nudum
8   Typus: Aderezos
9   Typus: Transgresor
10   Typus: Mors súbita
11   Typus: Reciclaxe
12   Typus: Transformer
13   Typus: Chapuza
14   Typus: Camuflaxe
15   Typus: Fagocito
16   Typus: Cocktail Galaico
17   Typus: Marabunta
18   Typus: Blasphemia
19   Typus: Casamata
20   Typus: Megalómano
21   Typus: Ruina Montium
22   Typus: Iconoclasta
23   Typus: Rubidoiro
24   Typus: Labyrinthus
25   Typus: Repellentis
26   Typus: Paseo
27   Typus: Canalis
28   Typus: Ars topiaria
29   Typus: Insitione
30   Typus: Alieníxena
31   Typus: Koala
32   Typus: Cemiterio
33   Typus: Dióxenes
34   Typus: Incivicus