Banco de Datos

Tp 03. Galpón

Guía de campo para a interpretación do feismo na paisaxe galega
Typus 03. Galpón


Un dos elementos máis característicos do feísmo galego é o "galpón" entendido como tal unha construción con paredes xeralmente de bloque ou ladrillo e tellado de distinta fábrica, que é empregada como segunda vivenda ou fin de semana e que se atopa situado dentro do perímetro do adiantado ou construído en metade da nada. Co tempo o galpón pode sufrir unha metamorfose e converterse nunha alegre vivenda de dúas plantas, ou reproducirse asexualmente obténdose unha pequena colonia de galponciños que rodean ao proxenitor.

O termo "galpón" difire do concepto de "pendello", "alboio, "alpendre", "cabana" é dicir das construcións auxiliares destinadas nas vivendas rurais como almacén de leña ou de ferramentas que se sitúan contiguas á vivenda ou próximas a estas. E tamén difire do concepto de "chabola", "cacharufo" ou "choupana". O Dicionario da Real Academia Galega non recolle o termo "galpón" e no da Española, indícase que é de orixe americana, outorgándose en castelán tres significados; 1. - Casa grande dunha planta. 2. - Departamento que se destinaba aos escravos nas facendas de América. 3. - Alpendre grande con paredes ou sen elas. Ningún destes significados acerta co uso outorgado polos creadores da paisaxe galega para a voz galpón, a pesares de que este termo aparece recollido abundantemente na documentación xerada entre os nosos creadores e as autoridades urbanísticas.

Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader