Banco de Datos

Tp 04. Pendello

Guía de campo para a interpretación do feismo na paisaxe galega
Typus 04. Pendello


O rústico e tradicional alpendre no que campesiños ou mariñeiros gardan as súas ferramentas, poden e dan realce á beleza de moitas paisaxes galegas como se evidencian en óleos e fotografías. Pero o alpendre tamén se converteu nunha arma de destrución masiva da paisaxe galega, en moitos casos favorecido pola preguiza e desleixo das nosas autoridades

Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader