Banco de Datos

Tp 06. Torreón

Guía de campo para a interpretación do feismo na paisaxe galega
Typus 06. Torreón


Non todos os galaicos aspiran a vivir en palafitos, outros prefiren evitar a chegada do próximo diluvio resgardados en recias fortalezas. Os Reis de Castela e Aragón, pouco amigos da auga e da hixiene corporal, humillaron aos díscolos e revoltosos nobres galegos coa demouca das torres dos seus castelos e palacetes. Esa afronta ignominiosa deixou unha pegada imborrable nas xeracións posteriores de galegos que en sinal de rebeldía alzan nas súas posesións fachendosas torres.

Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader