Banco de Datos

Tp 12. Transformer

Guía de campo para a interpretación do feismo na paisaxe galega
Typus 12. Transformer


A evolución temporal do tipo reciclador lévanos ao designado como "Transformer", onde os creadores locais da paisaxe, investidos con toda a xenialidade que require as grandes ocasións, adecúan ás súas necesidades vitais os novos elementos que se incorporan no seu ámbito vital, xerando con iso exemplos notorios de feísmo. A medida que foi descendendo o número de viaxeiros en autobuses de liñas interprovinciais, incrementouse a aparición de marquesiñas destinadas a albergar estes. O paradoxo da situación leva a que moitas marquesiñas sexan rapidamente camufladas polo desenvolvemento de hedras, silveiras ou outra vexetación vizosa que inadecuadamente se designa como malas herbas. Pola contra, outras marquesiñas que se manteñen sen o tapiz vexetal foron obxecto de distintas transformacións por parte da poboación local. En Internet recóllense creacións xeniais e rompedoras, que por desgracia adoitan ser unanimemente consideradas como elementos representativos de feísmo das nosas agónicas paisaxes rurais e urbanas.

Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader