Banco de Datos

Tp 15. Fagocito

Guía de campo para a interpretación do feismo na paisaxe galega
Typus 15. Fagocito


¿Que se pode facer cando o vello estorba e a normativa non permite destruilo, nin case o tocar? ¿Que se pode facer con ese vello hórreo, palleira ou cruceiro? Pois ben, numerosos artistas amater do feísmo atoparon unha sutil solución mediante a execución dun proceso de fagocitación que á vista da súa extensión territorial parece contar co beneplácito ou o desleixo de nosos ferventes responsables públicos da paisaxe e do patrimonio cultural.

Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader