Banco de Datos

Tp 17. Marabunta

Guía de campo para a interpretación do feismo na paisaxe galega
Typus 17. Marabunta


O incremento explosivo de edificacións en determinados enclaves móstrase como un axente causante da perda dos elementos preexistentes da paisaxe. A expansión das edificacións actúa como unha marabunta que na súa expansión territorial aniquilan todos os recursos e elementos que atopan. A marabunta edificatoria percíbese en Galicia especialmente na rexión litoral, aínda que de forma cada vez máis frecuente atopamos estragos provocada por esta na Galicia interior.

Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader