Banco de Datos

Tp 30. Alienixena

Guía de campo para a interpretación do feismo na paisaxe galega
Typus 30. Alienixena


Na redacción do Convenio Europeo da Paisaxe, tal e como se indica no propio documento, tívose en conta o Convenio relativo á Conservación da Vida Silvestre e do Medio Natural en Europa (Berna, 19/09/1979), o Convenio sobre a Diversidade Biolóxica (Río de Janeiro, 05/06/1992), e a Convención sobre a Protección do Patrimonio Mundial, Cultural e Natural (París, 16/09/1972). Nestes documentos e especialmente no CDB (1992), identifícase ás especies exóticas invasoras, as denominadas Aliens en inglés, como un dos factores que máis contribúen á perda de biodiversidade do planeta, afectando aos seus ecosistemas e paisaxes, así como ás poboacións de especies protexidas e nativas. As condicións climáticas de Galicia, e a falta de medidas concretas para controlar e mitigar o establecemento e expansión das especies exóticas invasoras, propiciou que moitas destas especies se naturalizaran en distintas áreas do noso territorio, e unha parte significativa das mesmas mostran un evidente comportamento invasor afectando moi negativamente á conservación da biodiversidade e do patrimonio natural.
A nivel paisaxístico os Aliens apoderáronse de grandes espazos terrestres, en ocasións camufladas e mimetizadas dentro do verdor que forman as especies nativas, noutros casos van substituíndo progresivamente a estas, mantendo sen cambios perceptibles a súa estrutura e así pasando desapercibidas para o observador pouco douto. E noutros casos máis rechamantes, impoñen directamente a súa fisionomía na paisaxe. Sen ánimo de incluír aquí a lista de especies exóticas que invaden a paisaxe galega, entre as máis perigosas atópanse plantas escapadas de cultivos recentes ou antigos como os eucaliptos, as acacias, as robinias e os piñeiros. E outras que foron introducidas por particulares, entidades privadas ou as propias administracións públicas como plantas de ornato en xardíns e vías públicas, como é o caso de coñecido vulgarmente como "herba do coitelo" de orixe sudafricano (Carpobrotus), a "cola de raposo" procedente da Pampa (Cortaderia), a "herba arame" chegada da India (Sporobolus), as “gramas” para céspedes e campos de golf (Cynodon, Stenotaphrum),a margarida do Cabo (Arthoteca) ou o “pan de cuco” (Oxalis pes-caprae).

O desinterese da autoridades en cumprir a lexislación existente sobre especies invasoras queda patenteen determinadas iconas de noso paisaxes, como é o caso da Illa Pancha (Ribadeo) ou a Torre deHércules (A Coruña), onde a superficie do terreo contigua aos elementos construtivos, en lugar conservara vexetación nativa e características dos medios de acantilados, aparece dominada por especiesinvasoras.

Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader