Banco de Datos

Tp 33. Dióxenes

Guía de campo para a interpretación do feismo na paisaxe galega
Typus 33. Dióxenes


Na paisaxe galega atópanse con demasiada frecuencia vertedoiros incontrolados nos que se acumula unha grande diversidade de residuos sólidos: antigos vehículos, ou preferentemente fragmentos ou pezas destes (pneumáticos, baterías, cristais, asentos, etc.), ao igual que de electrodomésticos, mobles domésticos ou de oficina, todo tipo de plásticos de uso agrícola, entullos xerados en pequenas ou non tan pequenas obras por unha inxente cohorte de Dióxenes.

Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader Ibader