Index IBADER

Indice xeral por autores dos traballos publicados polo IBADER na revístaa Recursos Rurais, así como nas series e coleccións (Cursos, Monografias, Libros).
 
 • Aguín, O.; Sainz, M.J.; Montenegro , D.; Mansilla, J.P. (2011). Biodiversidad e hipovirulencia de Cryphonectria parasitica en Europa: implicaciones para el control biológico del cancro del castaño. (Biodiversity and hypovirulence of Cryphonectria parasitica in Europe: implications for the biological control of chestnut blight). Recursos Rurais, 7: 35-48.
 • Albiach, R.; Pomares, F.; Ribó, M.; Pérez-Piqueres, A.; Canet. R. (2016). Enzyme activity in soil after different procedures for managing rice straw. (Actividades enzimáticas en suelos después de distintas modalidades de gestión de la paja de arroz). Recursos Rurais, 7: 33-38.
 • Alonso Díaz, J. (2006). Bioacumulación de metales pesados y otros contaminantes en macromicetos. (). Recursos Rurais Serie Cursos 3, Curso de Micoloxía, 3: 19-28.
 • Álvarez González, J.G.; Balboa Murias, M.A.; Merino, A.; Rodríguez Soalleiro, R. (2005). Estimación de la biomasa arbórea de Eucalyptus globulus y Pinus pinaster en Galicia. (Estimation of tree biomass of Eucalyptus globulus and Pinus pinaster in Galicia). Recursos Rurais, 1: 21-30.
 • Álvarez López, C.J. (2006). A opinión dos agricultores galegos sobre o seu desenvolvemento. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 37-45.
 • Álvarez Rodríguez, E. (2004). Contaminación por oligoelementos en sistemas forestais. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 77-89.
 • Álvarez, C.J.; Marey-Pérez, M.F.; Amiama C. (2007). Criteria for assessing dairy farm types. (Criterios para evaluar tipos de granjas lecheras). Recursos Rurais, 3: 55-63.
 • Amigo Vázquez, J. (2005). Los helechos en el noroeste ibérico y su interés para la conservación. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 11-22.
 • Angón, E., Perea, J., Barba, C., García, A. (2017). La evaluación de la eficiencia técnica como herramienta para la mejora de la sustentabilidad: Caso práctico en sistemas pastoriles. Monografías do Ibader - Serie Pecuaria 4. Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.
 • Bautista Urzua, L.M.; Bezerra de Souza, P.; Newton Scheidt, G. (2016). Myracrodruon urundeuva Allemão (aroeira-do-sertão) recomendações silviculturais para técnicos e produtores rurais. (Myracrodruon urundeuva Allemão (aroeira-do-sertão) silvicultural recommendations for technicians and farmers). Recursos Rurais, 12: 5-12.
 • Becerra, J.J.; Quintela, L.A.; Peña, A.I.; Ruibal, S.; Deiros, J.; Barrio, M.; Díaz, C.; Gracia, S.; Herradón, P.G. (2006). Duración del Período Gestacional en la Raza Rubia Gallega. (Length of gestational period in the “rubia galega” cattle breed). Recursos Rurais, 2: 35-39.
 • Bello Bello, F. (2006). A opinión dos axentes de representación no medio rural. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 65-66.
 • Bernárdez Villegas, J.G.; Rigueiro Rodríguez, A. (2012). Árbores e formacións senlleiras en Galicia (NWEspaña). (). Recursos Rurais Serie Cursos 6, 2011: Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia, 6: 139-148.
 • Blanco Ballón, J.M. (2006). Aplicación do Programa PRODER II por parte da asociación GAL Terra das Mariñas. Algunhas leccións aprendidas. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 13-15.
 • Blanco Ballón, J.M. (2009). Sustentabilidade en territorios rururbanos: a comarca da Coruña. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 15-20.
 • Bueno Lema, J. (2006). O departamento de enxeñaría agroforestal como elemento de investigación para o medio rural. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 99-104.
 • Buson, C. (2005). Retour "écologique" sur la question des nitrates. (Convertir en "ecológica" la cuestión de los nitratos). Recursos Rurais, 1: 39-49.
 • Buson, C.; Buson, B.; Mauger, V.; Agrelo Yáñez, M. X. (2012). Desarrollo y acumulación de Ulva spp. en la costa de la Bretaña francesa: por una necesaria reorientación de las investigaciones. (Development and strandings of Ulva in Brittany: a desirable redirection in research). Recursos Rurais, 8: 49-55.
 • Cabana Iglesia, A. (2006). O labor de experimentación e divulgación agronómica da Granxa da Devesa (1916-1936). (The role of “A Devesa” farm in agronomic experimentation and dissemination). Recursos Rurais, 2: 62-74.
 • Cabana Iglesia, A. (2009). A cultura do lume e os montes galegos. Aproximación a unha relación histórica. (The culture of fire and Galician forest. Approach to an historical relation). Recursos Rurais, 5: 101-106.
 • Calvo de Anta, R. (2004). Solos forestais das rexións temperadas. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 1-3.
 • Camacho Soto, M.A. (2009). Conflictividad socioambiental y gestión integrada de microcuencas. El caso de la zona periurbana de la provincia de Heredia. Gran Area Metropolitana, Costa Rica. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 59-67.
 • Cancela Barrio, J.J.; Fandiño, M. (2009). Gestión del agua de riego en Terra Chá: indicadores. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 49-57.
 • Cantalapiedra Álvarez, J.; Puerta Villegas, J.L.; Yllera Fernández, M.M; Arce Vázquez, V.M.; Camiña García, M. (2016). Bienestar animal en experimentación: Normativa aplicable en materia de Formación y Capacitación. Monografías do Ibader - Serie Pecuaria. Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.
 • Cantalapiedra Álvarez, J.J.; Puerta Villegas, J.L.; Yllera Fernández, M.M; Blanco Penedo, I.; Llonch Obiols, P.; Dalmau Bueno, A., Camiña García, M. (2016). Matanzas domiciliarias de porcino: Aspectos sanitarios y de Bienestar Animal. Monografías do Ibader - Serie Pecuaria 2. Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.
 • Carballas, M.T. (2004). Microbioloxía e bioquímica do solo forestal. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 5-8.
 • Cardín Pedrosa, M. (2009). El turismo en el medio rural de España. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 31-41.
 • Cardín Pedrosa, M.; Álvarez López, C.J. (2009). Indicadores para la ordenación productiva agraria. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 107-113.
 • Carreira Pérez, X.C. (2006). A experiencia na formación dos técnicos agrarios. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 67-72.
 • Castro, M.; Martins, F.X. (2006). As intoxicacións por cogomelos, efectos nocivos e tratamento. Recursos Rurais Serie Cursos 3, Curso de Micoloxía, 3: 41-44.
 • Castro, M.; Martins, F.X. (2006). Uso medicinal dos cogomelos. (). Recursos Rurais Serie Cursos 3, Curso de Micoloxía, 3: 37-40.
 • Copus, A.; Psaltopoulos, D.; Skuras, D.; Terluin, I.; Weingarten, P.; Handan Giray, F.; Ratinger, T. (2009). Typology Approach in the Assessment of Rural Policies Impact. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 97-106.
 • Corbelle Rico, E.; Crecente Maseda, R. (2008). Estudio da evolución da superficie agrícola na comarca da Terra Chá a partir de fotografía aérea histórica e mapas de usos, 1956-2004. (Agricultural land changes in the Terra Chá region from 1956 to 2004. A study based on aerial photography and land use maps). Recursos Rurais, 4: 57-65.
 • Corbelle Rico, E.; Santé Riveira, I. (2010). Caracterización dos cambios na superficie agrícola mediante técnicas de regresión: comarca de Terra Chá, 1956-2004. (Characterization of changes in agricultural area using regression techniques: District of Terra Chá (Spain),1956-2004). Recursos Rurais, 6: 23-34.
 • Corbelle Rico, E.J.; Vila García, D.; Crecente Maseda, R.; Díaz-Fierros Viqueira, F. (2014). Dixitalización do Mapa de capacidade produtiva dos solos de Galicia. (Digitization of the Soil capability map of Galicia). Recursos Rurais, 10: 35-44.
 • Cordero Rivera, A. (2012). Bosques e plantacións forestais: dous ecosistemas claramente diferentes. (). Recursos Rurais Serie Cursos 6, 2011: Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia, 6: 7-18.
 • Corredoira, E.; Janeiro, L.V.; San José, M.C. (2011). Aplicación de técnicas de cultivo in vitro en la propagación del aliso con vistas a su conservación. (Application of in vitro culture techiques in the propagation of alder for their conservation). Recursos Rurais, 7: 49-58.
 • Crecente Maseda, J.M., Carballo Neira, M.C.; Santiago Tojo, R., Álvarez Seoane, G. (2016). O turismo na praia das Catedrais. Monografías do Ibader - Serie Biodiversidade. Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.
 • Cuesta, T.S.; Muiño, D.; Neira, X.X. (2009). Indicadores de ruralidad y gestión de aguas residuales. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 79-87.
 • Cuesta, T.S.; Neira, X.X.; Álvarez, C.J.; Cancela J.J. (2007). Caracterización del regadío en la zona regable del Valle de Lemos (Lugo, España). (Characterization of the irrigation in the Lemos valley irrigated land (Lugo, España)). Recursos Rurais, 3: 23-30.
 • Dans del Valle, F.; Molina Martínez, B. (2004). A xestión do solo no sistema PEFC de certificación e a súa incidencia na selvicultura. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 45-46.
 • de Castro Lorenzo, A. (2012). Xestión forestal para a conservación das aves: revisión dalgúns aspectos de interese. (). Recursos Rurais Serie Cursos 6, 2011: Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia, 6: 221-128.
 • de Santis, A.; Vaughan, P. (2009). Revisión de las técnicas de identificación cartográfica de áreas quemadas. (Review of techniques for cartographic identification of burned areas). Recursos Rurais, 5: 93-100.
 • Díaz Hernández, B. (2014). Agricultura y ganadería ecológicas: alternativas de interés para la Reserva de Biosfera dos Ancares. Recursos Rurais Serie Cursos 7, A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo), 7: 131-139.
 • Díaz Varela, E. (2009). El paisaje rural como indicador de sostenibilidad en áreas agroforestales. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 89-96.
 • Díaz Vizcaíno, E. (2005). Matorrales de Galicia: tojales y brezales. Conservación y gestión. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 103-108.
 • Díaz Vizcaino, E.A.; Val Mouriño, D. (2015). Estudio de la germinación de las semillas de dos especies amenazadas de Galicia: Armeria merinoi (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando y Santolina melidensis (Rodr. Oubiña & S. Ortíz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz. Efecto de la luz y el fuego (calor y cenizas). (Seed germination of two threatened endemic species from Galicia: Armeria merinoi (Bernis) Nieto Fel. & Silva Pando and Santolina melidensis (Rodr. Oubiña & S. Ortíz) Rodr. Oubiña & S. Ortiz. Light and fire (heat and ash) effect). Recursos Rurais, 11: 9-18.
 • Díaz-Fierros Viqueira, F. (2004). Erosión do solo e calidade da auga en sistemas forestais. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 65-67.
 • Direito Caamaño, M.A. (2006). La experiencia en el trabajo en lo rural. Los ingenieros técnicos forestales. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 87-90.
 • Dominguez Garcia, M.D. (2009). Indicadores de Sustentabilidade: da teoría á práctica. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 149-156.
 • Escariz, A.; Miranda, D.; Álvarez, C.J. (2005). La opinión de los agricultores gallegos sobre sus condiciones de vida, el desarrollo rural en Galicia. (The opinion of the Galician farmers about their living conditions, rural development in Galicia). Recursos Rurais, 1: 1-8.
 • Farrell E.P. (2004). The Carbon Cycle in Forest Ecosystems. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 73-75.
 • Fernández Bouzas, J.A.; Jorge Bonache López, J.; Gordilloino, E. (2005). Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 91-102.
 • Fernández de Ana-Magán, F.J. (2004). O papel dos fungos nos solos forestais. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 9-11.
 • Fernández de Ana-Magán, F.J. (2006). Tres importantes macromicetes xilófagos patóxenos das especies forestais en Galicia. (). Recursos Rurais Serie Cursos 3, Curso de Micoloxía, 3: 51-56.
 • Fernández de Ana-Magán, F.J.; Castro-Batán, A. (2006). Inventariación micolóxica no LIC Sobreirais do río Arnego (Agolada, Pontevedra). Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 57-60.
 • Fernández Lorenzo, J.L. (2006). Introdución á macromicoloxía. Recursos Rurais Serie Cursos 3, Curso de Micoloxía, 3: 13-17.
 • Ferreiro da Costa, J., Ramil-Rego, P., Gómez-Orellana, L., Rodríguez Guitián, M.A.. (2011). Valoración de servicios ecosistémicos en Galicia: Aplicación en las Reservas de la Biosfera. Monografías do Ibader - Serie Biodiversidade. Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.
 • Ferreiro da Costa, J.; Ramil-Rego, P. (2015). Implicacións da propiedade da terra na planificación e xestión dos espazos protexidos en Galicia. (Implications of land ownership in the planning and management of protected areas in Galicia). Recursos Rurais, 11: 19-36.
 • Ferreiro da Costa, J.; Ramil-Rego, P.; Boris Hinojo Sánchez, B.; Cillero Castro, C.; Rubinos Román, M.; Gómez-Orellana, L.; Diaz Varela, R.A. (2013). Diagnóstico y caracterización de los Brezales Húmedos (Nat-2000 4020*) de las Sierras Septentrionales de Galicia a partir de Criterios Científicos: Importancia para su Conservación. (Diagnosis and Characterization of Wet heaths (Nat-2000 4020 *) of Northern Galician Mountains from Scientific Criteria: Relevance to their Conservation). Recursos Rurais, 9: 65-77.
 • Font, X. (2005). La gestión de la biodiversidad mediante bases de datos en línea y el programario b-vegana. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 65-72.
 • Galán Regalado, P.M. (2005). Herpetofauna de Galicia: situación actual y amenazas que inciden en su conservación. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 51-64.
 • Gallardo Lancho, J.F. (2004). Propiedades dos solos forestais de montaña. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 39-43.
 • García A.M.; Caamaño C. (2015). Análise da perda de terreos agrícolas na periferia de Lugo mediante regresións loxísticas e modelos de autómatas celulares. (Analysis of agriculture land loss in the periphery of Lugo using logistic regressions and cellular automata models). Recursos Rurais, 11: 51-60.
 • García Rodríguez, I. (2005). Los hongos: otros recursos del bosque y su interés de conservación. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 45-50.
 • García-Villabrille, J.D.; Crecente-Campo, F.; Pérez-Cruzado, C.; Rodríguez-Soalleiro, R.; Diéguez-Aranda, U.; Rojo-Alboreca, A. (2014). Biomass and carbon content in Galicia (NW Spain) Eucalyptus globulus Labill. stands. (Contido en biomasa e carbono das masas de Eucalyptus globulus Labill. en Galicia (NO España)). Recursos Rurais, 10: 45-52.
 • Garraín, D.; Vidal, R.; Franco, V. (2008). Uso de suelo y biomateriales.(Land use and biomaterials). Recursos Rurais, 4: 51-55.
 • Giménez de Azcárate, J.; Fernández Borja, H. (2008). Esbozo de la iniciativa para la conservación de la ruta huichol a Huiricuta y de sus santuarios naturales asociados (México). (Sketch of the initiative for conservation of the huichol route to Huiricuta and its natural associate sanctuaries (Mexico)). Recursos Rurais, 4: 67-75.
 • González Rodríguez, A., Salvador Fernández, J., López Guitar, M.J., Gómez Cereijo, J. (2017). Integración paisaxística por medio das cores e dos materiais das construcións. Unha achega metodolóxica para a elaboración de recomendacións e propostas de composición. Aplicación á paisaxe galega. Monografías do IBADER - Serie Territorio. Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.
 • Gorgoso-Varela, J.J.; Rojo-Alboreca, A.; Cruz-Cobos, F. ; López-Fernández, C. (2015). Application of Mexican Management Method for Uneven-aged Forests (MMOBI) to natural mixed stands in Asturias (northern Spain). (Aplicación do Método Mexicano de Ordenamento de Bosques Irregulares (MMOBI) en masas naturais mixtas en Asturias (Norte de España)). Recursos Rurais, 11: 61-71.
 • Guido, A.; López Mársico, L. (2011). Composición florística y estructura del componente leñoso del bosque asociado al Río Queguay Grande (Paysandú, Uruguay). (Floristic composition and structure of the woody component associated with the Río Queguay Grande (Paysandú, Uruguay)). Recursos Rurais, 7: 59-65.
 • Hevia, A.; Vilcko, F.; Álvarez-González, J.G. (2013). Dynamic stand growth model for Norway spruce forests based on long-term experiments in Germany. (Modelo dinámico de crecimiento de bosques de Picea abies (L.) Karst. en Alemania). Recursos Rurais, 9: 45-54.
 • Illera-Vives, M.; López-Mosquera, M.E.; López-Fabal, A.; Salas-Sanjuan, M.C. (2012). Acondicionamiento de un compost salino para su uso como sustrato de cultivo. (Conditioning of saline compost for use as cultivation substrate). Recursos Rurais, 8: 13-20.
 • Izco, J.; Ramil-Rego, P.; Díaz Varela, R.; Sánchez, J.M. (2006). Brezales: biodiversidad, usos y conservación. (Heathland: biodiversity, uses and conservation). Recursos Rurais, 2: 5-24.
 • Jordán Rodríguez, M. (2006). Elementos de cambio na sociedade rural galega: as cooperativas. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 57-64.
 • Laguna Lumbreras, E. (2005). Microrreservas, conservación 'in situ' y planes de recuperación de flora amenazada. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 81-90.
 • López Castro, H.; Rodríguez Guitián, M.A.; Ramil Rego, P.; Real, C.; Ferreiro da Costa, J. (2015). A Fraga de Santo Estevo do Ermo (Barreiros, Lugo): un lugar clave para a conservación de pteridófitas no Norte de Galicia (NW España). (A Fraga de Santo Estevo do Ermo (Barreiros, Lugo): a hot spot for pteridophyte conservation in northern Galicia (NW Spain)). Recursos Rurais, 11: 37-50.
 • López Gonzalez, F.J. (2006). A experiencia no traballo no rural: os enxeñeiros agrónomos (Unha visión dende o Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia). Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 91-94.
 • López Iglesias, E.; Pérez Fra, M. (2006). Evolución das medidas sócio-estructurais agrárias: A progresiva configuración das política de desenvolvemento rural. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 1-7.
 • López López, N.; López-Fabal, A. (2012). Uso de un sustrato alternativo a la turba para la producción viverística de plantas hortícolas y aromáticas. (Use of an alternative growing media for horticultural and aromatic nursery plant production). Recursos Rurais, 8: 31-38.
 • López Mosquera, ME. & Sainz Osés, M.J. (Coords.) (2011). Guía de residuos orgánicos de uso agricola. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións. Universidade de Santiago de Compostela.
 • Lores, M.; Iglesias-Estévez, M.; Álvarez-Casas, M.; Llompart, M.; García-Jares, C. (2012). Extraction of bioactive polyphenols from grape marc by a matrix solid-phase dispersion method. (Extracción de polifenois bioactivos do bagazo de uva mediante un método de dispersión de matriz en fase sólida). Recursos Rurais, 8: 39-48.
 • Macho Benito, A. (2014). El Plan de Acción de la “Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerréa” (Lugo, Galicia, España). Recursos Rurais Serie Cursos 7, A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo), 7: 25-38.
 • Macías, F. (2004). Recuperación dos solos degradados, reutilización de residuos e secuestro de carbono. Unha alternativa integral de mellora da calidade ambiental. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 49-56.
 • Macías, F.; Camps Arbestain, M.; Rodríguez Lado, L. (2005). Alternativas de secuestro de carbono orgánico en suelos y biomasa de Galicia. (Alternatives for capture and storage of organic carbon in soils and biomass of Galicia). Recursos Rurais, 1: 71-85.
 • Madeira, M.A.V. (2004). A promoção da produção florestal através da gestão dos resíduos de abate e da fertilização. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 47-48.
 • Marey-Pérez, M.F. (2006). Evolución dos usos do territorio en Galicia. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 23-35.
 • Marey-Pérez, M.F.; Fernández Alonso, S.; Crecente Maseda, R. (2006). Planificación forestal táctica y ordenación territorial: planes de ordenación de los recursos forestales, una aplicación en el distrito ambiental I de Galicia (España). (Tactic forest management and land-use planning: forest resources management plans, an application in the environment district of Galicia (Spain)). Recursos Rurais, 2: 41-50.
 • Marey-Pérez, M.F.; Rodríguez-Vicente, V. (2009). Forestry certification: an overwiev about forest owners in Galicia region (Nw Spain). Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 141-147.
 • Marín, A.; Neira, X.X.; Cuesta, T.S. (2009). Propuesta para la evaluación de la sostenibilidad en agricultura de regadío. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 69-77.
 • Martínez Chamorro, E. (2016). Revisión de las primeras experiencias de resinación en Galicia (1950-1970). (First experiences in resin production between the ‘50s and the ‘70s in the northwestern Spansh region of Galicia). Recursos Rurais, 12: 13-22.
 • Martínez-Cordeiro, H.; Álvarez-Casas, M.; Lores, M.; Domínguez, J. (2013). Vermicompostaje del bagazo de uva: fuente de enmienda orgánica de alta calidad agrícola y de polifenoles bioactivos. (Grape bagasse vermicomposting: a source of high quality organic amendment and bioactive polyphenols). Recursos Rurais, 9: 55-64.
 • Martínez-Cordeiro, H.; Pájaro Varela, M.; García-Jares, C.; Lores, M.; Domínguez, J. (2014). Conversión acelerada de retama negra (Cytisus scoparius) en un biofertilizante de calidad mediante vermicompostaje. (Rapid conversion of the common broom (Cytisus scoparius) into a high quality biofertilizer through vermicomposting). Recursos Rurais, 10: 25-34.
 • Martins, A. (2004). Efeitos da preparação do terreno nas propriedades do solo e na resposta das plantas em sistemas florestais e agro-florestais. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 35-38.
 • Mazoy Fernández, R. (2006). A evolución da investigación no Campus de Lugo. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 95-98.
 • Meiwes, K.J.; Meesenburg, H.H. (2004). Solos forestais nun ambiente de choiva ácida e estratexias para recuperalos. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 69-71.
 • Merino García, A. (2012). El bosque: sumidero de carbono yfuente de energía. (). Recursos Rurais Serie Cursos 6, 2011: Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia, 6: 107-120.
 • Merino, A.; Balboa, M. (2004). Aproveitamento da biomasa forestal e a súa implicación sobre a conservación dos solos. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 61-63.
 • Nava, I.A.; Gonçalves, A.C. Jr; Schwantes, D. · Strey, L.; Roweder, F.A.; de Sousa, R.F.B. (2012). Efeitos da fertilização foliar com manganês em soja transgênica cultivada no inverno manejada com glifosato. (Effects of the leaf fertilization with manganese in transgenic soybean cultivated in winter and managed with glyphosate). Recursos Rurais, 8: 5-12.
 • Novo Piñeirúa, A.; Moralejo Silva, R. ; Pascual Soares, A. (2010). Os efectos das infraestruturas humanas sobre a fauna galega de interese veterinario. (Use of compost seaweed and fish waste as a substrate for the production of vegetable). Recursos Rurais, 6: 81-88.
 • Obón, C.; Rivera, D. (2005). Origen y conservación de las plantas cultivadas: la agrobiodiversidad en la cuenca del río Segura (España). (Origin and conservation of cultivated plants: agrobiodiversity in the Segura river basin (Spain)). Recursos Rurais, 1: 51-59.
 • Orriols Fernández, I. (2006). A investigación enolóxica. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 105-112.
 • Ortiz Torres, L. (2006). A experiencia na formación de técnicos para o desenvolvemento rural. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 73-80.
 • Osorio Castelao, L.; Corbelle Rico, E.J.; Ónega López, F.J. (2014). Recuperación e posta en produción de terras abandonadas: a visión do sector vacún leiteiro de Galicia como demandantes no mercado de terras. (Recovering and putting abandoned land into production: a vision for the dairy farming sector as a petitioner in the land market). Recursos Rurais, 10: 7-14.
 • Pazos Otón, M. (2009). Indicadores de sostenibilidad para el turismo. Una propuesta de aplicación para Galicia. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 43-48.
 • Pérez Moreira, R. (2004). Valor e valoracións do solo. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 93-99.
 • Pérez Novo, J. (2006). A experiencia da Asociación Eo-Rodil. (). Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 21-22.
 • Pérez Rodríguez, F.; Rojo Alboreca, A. (2011). MPC 2.0©, software para la aplicación del método AHP de toma de decisiones multicriterio. (MPC© 2.0, software for the implementation of the AHP methodology). Recursos Rurais, 7: 27-34.
 • Pinto, P.A. da C.; Choudhury, M.M.; Lins, J.A. de; Homma, S.; Pinto, A.C.C.; Silva, C.P da; Oliveira, R.S. (2008). Qualidade pós-colheita de frutos de mangueira (Mangifera indica L.) var. 'tommy atkins' sob sistema orgânico no submédio São Francisco (Brasil). (Post-crop quality of mango (Mangifera indica L.), variety 'tommy atkins' fruits under organic system in the São Francisco region (Brazil)). Recursos Rurais, 4: 5-12.
 • Pinto, P.A. da C.; Dias, L.E.; Alvarez V., V.H.; Choudhury, M.M.; Vieira, G. (2010). Avaliação de estado nutricional da mangueira Tommy Atkins no submédio do vale do rio São Francisco: cálculo dos índices DRIS. (Evaluation of the nutritional status of 'Tommy Atkins' mango in the sub middle São Francisco river valley: calculation of the DRIS indices). Recursos Rurais, 6: 5-14.
 • Pinto, P.A. da C.; Dias, L.E; Alvarez V., V.H; Choudhury, M.M.; Vieira, G. (2009). Avaliação de estado nutricional da mangueira Tommy Atkins no submédio do vale do rio São Francisco: estabelecimento das normas DRIS. (Evaluation of the nutritional estate of mango (Mangifera indica L.), variety Tommy Atkins, using DRIS in the Submédio of River São Francisco Valley: Norms Establishment). Recursos Rurais, 5: 5-13.
 • Prieto, F. (2009). Retos y oportunidades de sostenibilidad para la España del futuro. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 115-130.
 • Quintela, L.A.; Becerra, J.J.; Rey, C.; Díaz, C.; Cainzos, J.; Rivas, F.; Huanca, W. ; Prieto, A.; Herradón, P.G. (2011). Perfiles metabólicos en preparto, parto y postparto en vacas de raza rubia gallega: estudio preliminar. (Metabolic profiles in prepartum, partum and postpartum in rubia gallega cows: preliminary study). Recursos Rurais, 7: 5-14.
 • Ramil Rego, P.; Muñoz Sobrino, C. ; Gómez-Orellana, L.; Rodríguez Guitián, M.A.; Ferreiro da Costa, J. (2012). Configuración y transformacion del paisaje del NW ibérico durante el final de los tiempos glaciares, el Holoceno y el Antropoceno. (). Recursos Rurais Serie Cursos 6, 2011: Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia, 6: 19-62.
 • Ramil-Rego, P. & Ferreiro da Costa, J. (2015). Guía de campo para a interpretación do feismo na paisaxe galega. IBADER - Observatorio Galego do Territorio - Asociación Científica Horreum. Lugo: Horreum. 55 pp.
 • Ramil-Rego, P.; Ferreiro da Costa, J. (2014). As reservas de biosfera de Galicia (NW España). Recursos Rurais Serie Cursos 7, A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo), 7: 7-24.
 • Ramil-Rego, P.; Gómez-Orellana, L.; Muñoz-Sobrino, C.; García-Gil, S.; Iglesias, J.; Pérez Martínez, M.; Martínez Carreño, N.; de Nóvoa Fernández, B. (2009). Cambio climático y dinámica del paisaje en Galicia. (Climate change and landscape dynamics in Galicia). Recursos Rurais, 5: 21-47.
 • Ramil-Rego, P.; Rodríguez Guitián, M.A.; Ferreiro da Costa, J.; Rubinos Román, M.; Gómez-Orellana, L.; de Nóvoa Fernández, B.; Hinojo Sánchez, B.A.; Martínez Sánchez, S.; Cillero Castro, C.; Díaz Varela, R.A.; Rodríguez González, P.M. & Muñoz Sobrino, C. (2008). Os Hábitats de Interese Comunitario en Galicia. Fichas descritivas. Monografías do Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.
 • Ramil-Rego, P.; Rodríguez Guitián, M.A.; Gómez-Orellana, L & Ferreiro da Costa, J. (2005). Reseña del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de Galicia: año 2005. Monografías do Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.
 • Ramil-Rego, P.; Rodríguez Guitián, M.A.; Hinojo Sánchez, B.A.; Rodríguez González, P.M.; Ferreiro da Costa, J.; Rubinos Román, M.; Gómez-Orellana, L.; de Nóvoa Fernández, B. ; Díaz Varela, R.A.; Martínez Sánchez, S. & Cillero Castro, C. (2008). Os Hábitats de Interese Comunitario en Galicia. Descrición e Valoración Territorial. Monografías do Ibader. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.
 • Ramil-Rego, P.; Rodríguez Guitián, M.A.; Rubinos Román, M.; Ferreiro da Costa, J.; Hinojo Sánchez, B.; Blanco López, J.M.; Sinde Vazquez, M.; Gómez-Orellana Rodríguez, L.; Díaz Varela, R.; Martínez Sánchez, S.; Muñoz-Sobrino, C. (2005). La expresión territorial de la biodiversidad. Paisajes y hábitats.. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 109-128.
 • Ramil-Rego, P.; Rubinos Román, M. ; Gómez-Orellana, L.; Rodríguez, P.; Hinojo Sánchez, B. (2014). Eichhornia crassipes (Mart) Solms en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia como resultado de un transporte por mar a larga distancia. (Eichhornia crassipes (Mart) Solms in the Illas Atlánticas of Galicia national park as result of long distance transport by sea). Recursos Rurais, 10: 15-24.
 • Ramón Vallejo, V.; Susana Bautista, S.; Antonio Alloza, J. (2009). Restauración de montes quemados en condiciones mediterráneas. (Restoration of burnt forests in Mediterranean conditions). Recursos Rurais, 5: 55-60.
 • Rey Rodríguez, J.A. (2006). A experiencia no traballo no rural: os enxeñeiros técnicos agrícolas. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 81-86.
 • Ribó, M.; Albiach, R.; Canet, R.; Pomares, F. (2006). Phosphomonosterase and dehydrogenase activities in a horticulture soil under integrated and organic management. (Actividade da Phosphomonosterasa e da deshydrogenasa nun solo hortícola baixo xestión integrada e orgánica). Recursos Rurais, 2: 51-55.
 • Riesco Muñoz, G.; Remacha Gete, A.; Pedras Saavedra, F. (2006). Influencia de la situación geográfica y la fisiografía en la calidad de la madera de Quercus robur L.. (Effects of geographic and physiographic setting on Quercur robur L. wood quality). Recursos Rurais, 2: 57-65.
 • Riesco Muñoz, G.;Rodríguez Campos, A.M. (2010). Propiedades físicas de la madera de ejemplares jóvenes de Alnus glutinosa (L.) Gaertn.. (Physical properties of wood in young alders (Alnus glutinosa (L.) Gaertn). Recursos Rurais, 6: 15-22.
 • Rigueiro Rodríguez, A. (2004). Manexo do solo e biodiversidade vexetal. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 91-92.
 • Rigueiro Rodríguez, A. (2005). Arboles singulares: una propuesta de conservación. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 73-80.
 • Rigueiro Rodríguez, A. (2006). Cogomelos comestibles en Galicia. Recursos Rurais Serie Cursos 3, Curso de Micoloxía, 3: 1-11.
 • Rigueiro Rodríguez, A. (2014). Producións non madeireiras e desenvolvemento rural nos montes da Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo). Recursos Rurais Serie Cursos 7, A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo), 7: 125-130.
 • Riveiro Valiño, J.J. (2009). Obtención de Indicadores de Sostenibilidad Agraria a partir de la Modelización de los Sistemas Productivos. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 131-140.
 • Rivera Rodríguez, F. (2009). Gestión de políticas de desarrollo agropecuario y rural a nivel local en el contexto de la crisis alimentaria. El caso de las comunidades productoras de frijol y maíz de El Águila, Veracruz, Concepción y Guagaral de la Región Brunca de Costa Rica. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 21-29.
 • Rodero Franganillo, A. (2005). La conservación de razas autóctonas y el desarrollo rural. (Conservation of indigenous breeds and rural development). Recursos Rurais, 1: 61-70.
 • Rodríguez Dacal, C. (2009). Hayas cultivadas memorables de Galicia apuntes históricos, culturales y botánicos. (Memorable grown beeches from Galicia: histórical, cultural and botanical outlines). Recursos Rurais, 5: 61-92.
 • Rodríguez Dacal, C. (2012). Carballos emblemáticos de Galicia. Mourente e O Pelete, escenarios patrimoniais modélicos. Recursos Rurais Serie Cursos 6, 2011: Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia, 6: 149-159.
 • Rodríguez Fernández, A. (2006). O cultivo de cogomelos en Galicia. (). Recursos Rurais Serie Cursos 3, Curso de Micoloxía, 3: 45-50.
 • Rodríguez Guitián, M.A. & Rigueiro Rodríguez, A. (Coords.) (2011). Os faiais de Galicia: ecoloxía e valor ambiental. Asociación Científica Horreum. - IBADER - Consellería do Medio Rural. Lugo: Horreum.
 • Rodríguez Guitián, M.A. (2005). Avaliación da diversidade sílvica do subsector galaico-asturiano septentrional: tipos de bosques, valor para a conservación e principais ameazas. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 23-44.
 • Rodríguez Guitián, M.A.; Ferreiro da Costa, J.; Ramil-Rego, P.; Lijó Pose,G . (2011). Caracterización ambiental, demografía y amenazas para su conservacion de la población lucense de Culcita macrocarpa C. Presl. (NW ibérico). (Environmental characterization, demography and threatens for conservation of the population of Culcita macrocarpa C. Presl. in Lugo Province (NW Spain)). Recursos Rurais, 7: 15-26.
 • Rodríguez Guitián, M.A.; Ramil Rego, P.; Ferreiro da Costa, J. (2012). Propuesta de clasificación multicriterio para los bosques de Galicia (NWibérico). (). Recursos Rurais Serie Cursos 6, 2011: Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia, 6: 63-106.
 • Rodríguez Guitián, M.A.; Ramil-Rego, P. (2007). Revisión de las clasificaciones climáticas aplicadas al territorio gallego desde una perspectiva biogeográfica. (Classifications of the Galician climate: a reassesment from a biogeographical view point). Recursos Rurais, 3: 31-53.
 • Rodríguez Guitián, M.A.; Ramil-Rego, P. (2008). Fitogeografía de Galicia (NW Ibérico): análisis histórico y nueva propuesta corológica. (Phytogeography of Galicia (NW Spain): a historical analysis and a new corological proposal). Recursos Rurais, 4: 19-50.
 • Rodríguez Guitián, M.A.; Romero Franco, R.; Ferreiro da Costa, J.; Díaz Varela, R.A.; Real, C. (2014). Tipoloxía e valor de conservación dos bosques da Reserva de Biosfera “Os Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá” (Lugo, Galicia, España). Recursos Rurais Serie Cursos 7, A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo), 7: 53-112.
 • Rodríguez Guitián, M.A.; Romero Franco, R.; Real, C.; Ferreiro da Costa, J. (2013). Descrición, cartografía e valor de conservación dos bosques da Devesa da Rogueira (Serra do Courel, NW Península Ibérica). (Description, mapping and conservation value of the Devesa da Rogueira forests (Courel Range, NW Iberian Peninsula)). Recursos Rurais, 9: 5-34.
 • Rodríguez Soalleiro, R. (2004). Condicións das masas forestais e a súa relación coas propiedades dos solos I. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 13-16.
 • Rodríguez Soalleiro, R. (2014). Gestión forestal en espacios protegidos: una propuesta para la Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá. Recursos Rurais Serie Cursos 7, A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo), 7: 113-124.
 • Rodríguez-Guitián, M.A. (2010). Aportacións sobre a tipoloxía e composición florística dos bosques mesófilos de quercíneas do occidente da Cornixa Cantábrica (NW Ibérico). (New data on the typology and floristic composition of mesophillous aok-woodlands of the western Cantabrian Cornise (NW Iberia)). Recursos Rurais, 6: 35-74.
 • Romero Buján, M.I. (2005). Flora endémica amenazada del litoral de Galicia: una visión actual. Recursos Rurais Serie Cursos 2, Novas tendencias na caracterización e xestión da biodiversidade, 2: 1-10.
 • Romero Buján, M.I. (2008). Catálogo da flora de Galicia. Monografías do Ibader 1. Universidade de Santiago de Compostela. Lugo.
 • Romero Franco, R. (2006). Intoxicaciones por hongos en animales domésticos. Recursos Rurais Serie Cursos 3, Curso de Micoloxía, 3: 29-36.
 • Romero Franco, R.; Rodríguez Guitián, M.A. (2012). Etnobotánica forestal: revisión y experiencias de estudio en Galicia (NWEspaña). Recursos Rurais Serie Cursos 6, 2011: Ano internacional dos bosques. Unha perspectiva desde Galicia, 6: 129-138.
 • Romero Franco, R.; Rodríguez Guitián, M.A.; Resúa, A. (2013). Plantas utilizadas en medicina humana y veterinaria en el municipio de Triacastela, Lugo (NW España). (Plants used in human and veterinary medicine in the Municipality of Triacastela, Lugo province (NW Spain)). Recursos Rurais, 9: 35-44.
 • Romero Franco, R.; Saínz, M.J.; Rigueiro Rodríguez, A.; González-Hernández, M.P.; López-Mosquera, M.E. (2007). Influencia de dos tipos de fertilización sobre la flora adventicia, la producción y el contenido en flavonoides en un cultivo de Achillea millefolium L. en Galicia (NW de España). (Effect of two types of soil fertilization on adventitious flora, yield and flavonoid contents in an Achilea milefolium L. crop in Galicia (NW Spain)). Recursos Rurais, 3: 5-11.
 • Romero, R.; Rodríguez-Guitián, M.A.; López-Mosquera, M.A.; Barros, R.M.; Real, C.; Rigueiro, A. (2010). Estudio de la capacidad germinativa de Arnica montana L. en Galicia. (Study of germinative capability in Arnica montana L. seeds from Galicia (NW Iberia)). Recursos Rurais, 6: 75-80.
 • Rozados Rivas, F. (2006). A Práctica cotia do LEADER +. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 17-19.
 • Ruiz González, A.D. (2009). Introducción al comportamiento del fuego. (Introduction to wildland fire behavior). Recursos Rurais, 5: 15-19.
 • Sánchez Rodríguez F. (2004). Condicións das masas forestais e a súa relación coas propiedades dos solos II: Fertilidade e nutrición. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 17-20.
 • Santé Riveira, I.; Crecente Maseda, R. (2006). RULES- Sistema de ayuda para la planificación del suelo rural. (RULES A decision-making support system for rural land-use planning). Recursos Rurais, 2: 25-33.
 • Santillán-Fernández, A.; Corbelle-Rico, E.; Omil, B.; Fernández, A.; Basurto, F.; Santoyo-Cortés, H.; Merino, A. (2016). Análisis de factibilidad y viabilidad económica en la toma de decisiones para la aplicación de cenizas en áreas forestales. ( Feasibility and economic viability for decision making in the application of ashes in forest areas). Recursos Rurais, 12: 23-32.
 • Serrada Hierro, R. (2004). A preparación do solo na repoboación forestal. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 21-33.
 • Silva-Pando, F.J. (2014). Especies y hábitats de interés para la conservación de la Sierra de Ancares (Lugo-León). Recursos Rurais Serie Cursos 7, A Reserva de Biosfera dos Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navia e Becerreá (Lugo), 7: 39-54.
 • Sineiro García, F. (2006). A evolución socioeconómica dos sectores rurais galegos. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 47-55.
 • Teixido Sotelo, M. (2006). Os Programas de Desenvolvemento Rural. A experiencia de EuroEume. Recursos Rurais Serie Cursos 4, O desenvolvemento rural de Galicia, 4: 9-12.
 • Teixido Sotelo, M. (2009). Sostibilidade do desenvolvemento rural, o caso de Euroeume. Recursos Rurais Serie Cursos 5, Indicadores de sostenibilidad y gestión del desarrollo rural, 5: 7-13.
 • Tereso, J.P. (2007). Economia agrícola das comunidades romanas do NW peninsular: dados carpológicos da Terronha de Pinhovelo (Bragança, Portugal). (Agricultural economy of the Roman communities in NW Iberian Peninsula: carpological data of Terronha de Pinhovelo (Bragança, Portugal)). Recursos Rurais, 3: 13-21.
 • Valdês Paços, B.; Pérez Fra, M.; García Arias, A.I. (2012). Umha quantificaçom da dependência agroalimentar exterior da Galiza a partir das tabelas input-output 1998 e 2005. (Quantifying the agri-food external dependence of Galicia through the input-output tables 1998-2005). Recursos Rurais, 8: 21-30.
 • Vega J.A. (2004). Recuperación de solos en montes incendiados. Recursos Rurais Serie Cursos 1, Xestión de solos forestais: Produción sostible e calidade ambiental, 1: 57-60.
 • Vélez Muñoz, R. (2009). Cambio global e incendios forestales: Perspectivas en la Europa Meridional. (Global change and forest fires: Perspectives in Southern Europe). Recursos Rurais, 5: 49-54.
 • Vilatte, C.A.; Ruiz Nogueira, B. (2008). Régimen y riesgo agroclimático de heladas en Lugo, provincia de Lugo, Galicia, España. (Agroclimatic frost regime and risk in Lugo, Lugo province, Galicia, Spain). Recursos Rurais, 4: 13-18.
 • Yebra Álvarez, M.; de Santis, A.; Chuvieco, E. (2005). Estimación del peligro de incendios a partir de teledetección y variables meteorológicas: variación temporal del contenido de humedad del combustible. (Estimation of fire hazard from remote sensing and meteorological variables: temporary variation of the moisture content of the fuel). Recursos Rurais, 1: 9-19.
 • Yepes, V.; Díaz, N.; Piñeiro, J. (2005). Encalado de establecimiento y mantenimiento de la alfalfa en suelos ácidos. (Liming establishment and maintenance of alfalfa in acid soils). Recursos Rurais, 1: 31-38.
 
 •  
Recursos Rurais Cursos Libros
     
Serie Biodiversidade Serie Territorio Serie Pecuaria