Banco de Datos

ENIL

LEXISLACION AREAS PROTEXIDAS: Espazos Naturais de Interese Local (ENIL)

1.- Disposicións, estratexias e plans de ámbito Galego
 
1.1.- Normativa básica
 
 
 • Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia. DOG 149, 7/08/2019. (Descarga DOG).
 • Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de Galicia. DOG 149. 7/08/2019 (Descarga: DOG).
 • Lei 9/2001, do 21 de agosto, de Conservación da Natureza. DOG 171, 04/09/2001. (Descarga: DOG). [Disposición Derogada].
   
 • Decreto 124/2005, do 6 de maio, polo que se regula a figura do espazo natural de interese local e a figura do espazo privado de interese natural. DOG 97, 34/05/2005 (Descarga: DOG).
 
2.- Espazos Naturais de Interese Local (ENIL) declarados de forma definitiva.
 
2.1.- Puzo do Lago (Ourense). [2014].
 
 • Decreto 12/2014, do 30 de xaneiro, polo que se aproba o plan de conservación do Espazo Natural de Interese Local Puzo do Lago. DOG 28, 11/02/2014. (Descarga: DOG).
 • Orde do 23 de xaneiro de 2014 pola que se declara, de xeito definitivo, como Espazo Natural de Interese Local o espazo Puzo do Lago, no concello de Maside. DOG 21, 31/01/2014. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 9 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública o plan de conservación, o borrador da orde pola que se declara, de xeito definitivo, como Espazo natural de Interese Local, e o borrador de decreto polo que se aproba o Plan de Conservación do Espazo Natural de Interese Local Puzo do Lago, no concello de Maside (Ourense). DOG 146, 01/08/2013. (Descarga: DOG).
 • Orde do 30 de xaneiro de 2009 pola que se declara de xeito provisional, o espazo natural de interese local de Puzo do Lago, no concello de Maside. DOG 25, 05/02/2009. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 24 de setembro de 2008, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública o proxecto de orde pola que se declara espazo natural de interese local a zona denominada Puzo do Lago, pertencente ao municipio de Maside (Ourense). DOG 193, 06/10/2008. (Descarga:DOG).
 
2.2.- Loio-Ruxidoira (Paradela, Lugo). [2013]
 
 • Decreto 40/2013, do 21 de febreiro, polo que se aproba o Plan de Conservación do Espazo Natural de Interese Local Loio-Ruxidoira. DOG 45, 05/03/2013. (Descarga: DOG).
 • Orde do 13 de febreiro de 2013 pola que se declara, de xeito definitivo, como Espazo Natural de Interese Local o espazo Loio-Ruxidoira, no concello de Paradela (Lugo). DOG 38, 22/02/2013. (Descarga: DOG).
 • Corrección de erros. Resolución do 11 de outubro de 2012, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública o Plan de Conservación do Espazo Natural de Interese Local Loio-Ruxidoira, no Concello de Paradela (Lugo), o borrador da Orde pola que se declara, de xeito definitivo, como Espazo Natural de Interese Local e o borrador do Decreto polo que se aproba o seu Plan de Conservación. DOG 214, 09/11/2012. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 11 de outubro de 2012, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública o plan de conservación do espazo natural de interese local Loio-Ruxidoira, no concello de Paradela (Lugo), o borrador de orde pola que se declara, de xeito definitivo, como espazo natural de interese local e o borrador de decreto polo que se aproba o seu plan de conservación. DOG 208, 31/10/2012. (Descarga: DOG).
 • Orde do 3 de outubro de 2011 pola que se declara provisoriamente espazo natural de interese local a paraxe Loio-Ruxidoira, no concello de Paradela (Lugo). DOG 197, 14/10/2011. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 22 de xaneiro de 2010, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública a proposta de declaración de espazo natural de interese local da zona denominada Loio-Ruxidoira, pertencente ao concello de Paradela (Lugo). DOG 34, 19/02/2010. (Descarga: DOG).
 
2.3.- Xunqueira de Alba (Pontevedra, Pontevedra). [2012]
 
 • Decreto 190/2012, do 13 de setembro, polo que se aproba o Plan de Conservación do Espazo Natural de Interese Local Xunqueira de Alba. DOG 182, 24/09/2012. (Descarga: DOG).
 • Orde do 27 de agosto do 2012 pola que se declara, de maneira definitiva, como espazo natural de interese local o espazo Xunqueira de Alba, no concello de Pontevedra. DOG 176, 14/09/2012. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 6 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública o proxecto de decreto polo que se aproba o Plan de Conservación do Espazo Natural de Interese Local Xunqueira de Alba, pertencente ao concello de Pontevedra. DOG 57, 22/03/2012. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 24 de marzo de 2011, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública o Plan de conservación do espazo natural de interese local Xunqueira de Alba (Pontevedra). DOG 81, 27/04/2011. (Descarga: DOG).
 • Orde do 21 de outubro de 2009 pola que se declara, de xeito provisional, como espazo natural de interese local Xunqueira de Alba, no concello de Pontevedra (Pontevedra). DOG 210, 27/10/2009. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 17 de febreiro de 2009, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública o proxecto de orde pola que se declara espazo natural de interese local a zona denominada Xunqueira de Alba, pertencente ao concello de Pontevedra (Pontevedra). DOG 58, 25/03/2009. (Descarga: DOG).
 
3.- Espazos Naturais de Interese Local (ENIL) declarados de forma provisional, pendentes de aprobación definitiva do instrumento de planificación (Plan de Conservación).
 

3.1.- Río Gafos (Pontevedra, Pontevedra). [2013]
 
 • Anuncio do 6 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a información pública e audiencia o proxecto de decreto polo que se aproba o Plan de conservación do espazo natural de interese local Río Gafos (Pontevedra). DOG 224, 23/11/2018. (Descarga: DOG).
 • Anuncio do 6 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete á participación pública o documento base do Plan de conservación do espazo natural de interese local Río Gafos, pertencente ao Concello de Pontevedra. DOG 206, 30/10/2017. (Descarga: DOG).
 • Orde do 25 de novembro de 2013 pola que se declara de xeito provisional como Espazo Natural de Interese Local o Río Gafos, no concello de Pontevedra. DOG 236, 11/12/2013. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 17 de outubro de 2012, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública a proposta de declaración de espazo natural de interese local da zona denominada Río Gafos, pertencente ao concello de Pontevedra. DOG 210, 05/11/2012. (Descarga: DOG).

3.2.- Complexo dunar e areal do Vao-Baluarte (Vigo, Pontevedra). [2013].
 •  
 • Anuncio do 5 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a participación pública o documento base do Plan de conservación do espazo natural de interese local Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte, no concello de Vigo. DOG 240, 18/12/2018. (Descarga: DOG).
 • Orde do 26 de agosto de 2013 pola que se declara, de xeito provisional, como Espazo Natural de Interese Local o Complexo Duna e Areal do Vao-Baluarte no concello de Vigo (Pontevedra). DOG 165, 30/08/2013. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 17 de outubro de 2012, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública a proposta de declaración de espazo natural de interese local da zona denominada Complexo duna-areal dos areais do Vao e Baluarte, pertencente ao concello de Vigo (Pontevedra). DOG 210, 05/11/2012. (Descarga: DOG).

3.3.- Praia América – Panxón (Nigrán, Pontevedra). [2014]
 
 • Anuncio do 6 de outubro de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete á participación pública o documento base do Plan de conservación do espazo natural de interese local Praia América-Panxón, pertencente ao Concello de Nigrán. DOG 206. 30/10/2017. (Descarga: DOG).
 • Orde do 4 de xullo de 2014 pola que se declara, de maneira provisional, como Espazo Natural de Interese Local o ecosistema dunar Praia América-Panxón, no concello de Nigrán. DOG 135, 17/07/2014. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 25 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública a proposta de declaración de Espazo Natural de Interese Local da zona denominada Ecosistema dunar de praia América-Panxón, pertencente ao concello de Nigrán (Pontevedra). DOG 193, 09/10/2013. (Descarga:  DOG).

3.4.- Ribeiras do Mero-Barcés (Abegondo, A Coruña). [2016].
 
 • Orde do 20 de setembro de 2016 pola que se declaran, de xeito provisional, como espazo natural de interese local as Ribeiras do Mero-Barcés, no concello de Abegondo. DOG 203, 25/10/2016. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 18 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública a proposta de declaración de espazo natural de interese local da zona denominada Ribeiras do Mero-Barcés, pertencente ao concello de Abegondo. DOG 235, 10/12/2015. (Descarga: DOG).

3.5.- Illas de San Pedro (A Coruña, A Coruña). [2017]
 
 • Anuncio do 20 de decembro de 2018, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a participación pública o documento base do Plan de conservación do espazo natural de interese local Illas de San Pedro, no concello da Coruña. DOG 3, 04/01/2019. (Descarga: DOG).
 • Orde do 2 de novembro de 2017 pola que se declaran, de xeito provisional, como espazo natural de interese local as Illas de San Pedro, no Concello da Coruña. DOG 2018. 16/11/2018. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 20 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se somete a información pública a proposta de declaración provisional de espazo natural de interese local da zona denominada Illas de San Pedro, no concello da Coruña. DOG 122, 28/06/2017. (Descarga: DOG). 
 •  
3.6.- Río Abelleira (Carral, A Coruña). [2017].
 
 • Orde do 14 de febreiro de 2017 pola que se declara, de xeito provisional, como espazo natural de interese local o espazo Río Abelleira, no concello de Carral. DOG 38, 23/02/2017. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 29 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública a proposta de declaración de espazo natural de interese local da zona denominada Río Abelleira, pertencente ao concello de Carral. DOG 18, 28/01/2016. (Descarga: DOG).
 
 
4.- Propostas de declaración de Espazos Naturais de Interese Local (ENIL).


4.1.- Fraga de Casas Vellas (Lalín, Pontevedra). [2017]
 
 • Anuncio do 20 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, sobre a resolución da solicitude de declaración como espazo natural de interese local da zona denominada Fraga de Casas Vellas, situada no concello de Lalín e promovida polo Concello de Lalín. DOG 233, 11/12/2017 (Descarga: DOG).
 • Resolución do 28 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se somete a información pública a proposta de declaración provisional de Espazo Natural de Interese Local da zona denominada Fraga de Casas Vellas, no termo municipal de Lalín. DOG 73, 17/04/2017. (Descarga: DOG).

4.2.- Brañas de Sada (Sada, A Coruña). [2018]
 •  
 • Anuncio do 25 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a participación pública a proposta de declaración de espazo natural de interese local da zona denominada Brañas de Sada, pertencente ao concello de Sada. DOG 212, 07/11/218. (Descarga: DOG).
 • Anuncio de 14 de diciembre de 2023, de la Dirección General de Patrimonio Natural, por el que se somete a participación pública el documento base del Plan de conservación del espacio natural de interés local Brañas de Sada, perteneciente al ayuntamiento de Sada. DOG 1, 02/01/2024 (Descarga anuncio: DOG). Descarga documento sometido a participación pública: IBADER.

 
5.- Propostas de ENIL "supostamente" extinguidas.
 
5.1.- Lagoa de Pedras Miúdas (Catoira, Pontevedra). [2008] ---- [Expediente Extinguido]
 
 • Resolución do 7 de abril de 2008, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública o proxecto de orde pola que se declara espazo natural de interese local a zona denominada Lagoa de Pedras Miúdas, pertencente ao municipio de Catoira. DOG 93, 15/05/2008. (Descarga: DOG).
 
5.2.- Illas de San Pedro (A Coruña, A Coruña). [2009] ---- [Expediente Extinguido]
 
 • Orde do 2 de xuño de 2009 pola que se declaran, de xeito provisorio, como espazo natural de interese local as Illas de San Pedro, no concello da Coruña, na provincia da Coruña. DOG 112, 10/06/2009. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 27 de xaneiro de 2009, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se amplía o prazo de información pública e audiencia aos interesados do proxecto da orde pola que se declara espazo natural de interese local a zona denominada Illas de San Pedro, pertencente ao concello da Coruña (A Coruña). DOG 25, 05/02/2009. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 5 de decembro de 2008, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se acorda someter a información pública e audiencia aos interesados o proxecto de orde pola que se declara espazo natural de interese local a zona denominada Islas de San Pedro, pertencente ao concello da Coruña (A Coruña). DOG 252, 30/12/2008. (Descarga: DOG ).
 
5.3.- A Voutureira (San Cibrao das Viñas, Ourense). [2007] ---- [Expediente Extinguido]
 
 • Orde do 21 de decembro de 2007 pola que se declara, de xeito provisional, como espazo natural de interese local o espazo natural de Voutureira, no concello de San Cibrao das Viñas. DOG 9, 14/01/2008. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 26 de xuño de 2007, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se somete a información pública o proxecto de orde pola que se declara espazo natural de interese local a zona denominada Voutureira, pertencente ao municipio de San Cibrao das Viñas. DOG 143, 24/07/2007. (Descarga: DOG).
 • Resolución do 18 de xaneiro de 2000, da Dirección Xeral de Industria, pola que se somete a información pública o estudio ambiental e o plan de restauración da canteira de granito para perpiaño denominada A Voutureira, da provincia de Ourense. DOG 35, 21/02/2000. (Descarga: DOG).
 
 
Nota do Webmaster: En conformidade co artigo 4.2 do Decreto 124/2005, do 6 de maio, polo que se regula a figura de Espazo Natural de Interese local e a figura de Espazo Privado de Interese Natural. DOG 97, 34/05/2005 (Descarga: DOG), debería considerarse como extinguido o procedemento de declaración dos espazos sinalados como: [Expediente Extinguido].
 
 
Decreto 124/2005.
Artígo 4.2.
Co obxecto de asegurar a salvagarda dos valores naturais dun espazo, a Consellería de Medio Ambiente poderá declarar provisionalmente protexidos os espazos naturais de interese local ou de interese privado por un prazo non superior a dous anos. Durante este prazo, e como requisito imprescindible para que se produza a declaración definitiva, o promotor deberá presentar o plan de conservación do espazo á Consellería de Medio Ambiente quen disporá de tres meses para resolver sobre a aprobación do dito plan. A non aprobación do plan de conservación ou o incumprimento dos prazos anteriores suporá a perda da condición de espazo provisionalmente protexido, por entender desistido na súa pretensión o promotor.