Monografías do IBADER

As Monografías do IBADER publican Teses de doutoramento, revisións, documentos científicos e técnicos, así como a reedición de obras fundamentais. As distintas publicacións distribúense actualmente en catro series: Serie Biodiversidade. Serie Pecuaria. Serie, Serie Agroecoloxía. Serie Territorio, Cadernos da Estación Científica do Courel, Serie Recursos Alimentarios e a Serie Creación de Valor Sostible nas Organizacións.

ISSN: 1988-8341
Depósito Legal: C 173-2008
Edita: IBADER
Copyright: IBADER

 
Áreas Naturales Protegidas (2021)
Serie Biodiversidade Serie Territorio Serie Pecuaria
     
Cadernos da E.C. Courel Ser. Recursos Alimentarios S. Creación Valor Sostible