Serie Cursos

Na colección Cursos do IBADER publícanse os resultados de reunións, seminarios, xornadas técnicas e de divulgación.

ISSN: 1698-5427
Depósito Legal: C-2188-2004
Edita: IBADER
Copyright: IBADER

 
Recursos Rurais Cursos Libros
     
Serie Biodiversidade Serie Territorio Serie Pecuaria