Banco de Datos

Desenvolvemento Sostible


MEDIO AMBIENTE: Desenvolvemento Sostible

 
O concepto de “Desenvolvemento sostible” (uso sostible) foi adaptado no Cume da Terra de Río (Nacións Unidas-1992) e recollido no texto do Convenio sobre a Diversidade Biolóxica, onde se define como:
 
Por "utilización sostible" enténdese a utilización de compoñentes da diversidade biolóxica dun modo e a un ritmo que non ocasione a diminución a longo prazo da diversidade biolóxica, co cal se manteñen as posibilidades desta de satisfacer as necesidades e as aspiracións das xeracións actuais e futuras. (Artigo 2. CBD, ONU-1992).


1.- Tratados internacionais

1.1.- Cumios da Terra.

No apartado de Tratados podese consultar a información relativa aos distintos Cumios e outras reunión conexas.
 • Conferencia das Nacións Unidas sobre Medio Humano. (Estocolmo, 1972)
 • Conferencia das Nacions Unidas sobre Medio Ambiente e Desenvolvemento (Nairobi, 1982)
 • Our Common Future. Informe Brundtland (1987).
 • Conferencia das Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (Rio de Janeiro, 1992).
 • Cumio para a Terra + 5 (New York, 1997).
 • Conferencia das Nacións Unidas sobre o Desenvolvemento Sostible (Johannesburgo, 2002)
 • Cumio Río+20. Conferencia de desenvolvemento sostible das Nacións Unidas. (Rio de Janeiro, 2012).

1.2.- Estratexías e Obxectivos de Deseonvolvemento Sostible

Axenda 21
 
 • Conferencia de las  Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo. Río de Janeiro, Brasil, 3 al 14 de Junio de 1992. Agenda 21. (1992). Programa 21 New York. United Nations Publications.
 • United Nations Conference on Environment & Development. Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992. Agenda 21 (1992). Programa 21 New York. United Nations Publications.
 • Informe del Secretario General de las Naciones Unidas (2010). Ejecución del Programa 21 y del Plan para su ulterior ejecución, y aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas. Sexagésimo quinto período de sesiones. Tema 20 a) del programa provisional. Desarrollo sostenible: ejecución del Programa 21 y del Plan para su ulterior ejecución, y aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. A/65/298, 16/08/210. New York: Naciones Unidas

Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM)

Documentos básicos.
 • Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (2000). Declaración del Milenio. Resolución aprobada por la Asamblea General. Quincuagésimo quinto período de sesiones. Tema 60 b) del programa. A/RES/55/2. 13/09/2000. New York. Naciones Unidas
 • Millennium Development Goals Report Card. Learning from Progress. UN Millennium Campaign. (215). London: Overseas Development Institute.
 
Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM): Informes Anuais.
 
 • Objetivos de desarrollo del Milenio. Informe de 2005 (2005). New York: Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas
 • Objetivos de desarrollo del Milenio. Informe de 2006 (2006). New York: Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas
 • Objetivos de desarrollo del Milenio. Informe de 2007 (2007). New York: Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas
 • Objetivos de desarrollo del Milenio. Informe de 2008 (2008). New York: Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas
 • Objetivos de desarrollo del Milenio. Informe de 2009 (2009). New York: Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas
 • Objetivos de desarrollo del Milenio. Informe de 2010 (2010). New York: Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas
 • Objetivos de desarrollo del Milenio. Informe de 2011 (2011). New York: Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas
 • Objetivos de desarrollo del Milenio. Informe de 2012 (2012). New York: Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas
 • Objetivos de desarrollo del Milenio. Informe de 2013 (2013). New York: Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas
 • Objetivos de desarrollo del Milenio. Informe de 2014 (2014). New York: Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas
 • Objetivos de desarrollo del Milenio. Informe de 2015 (2015). New York: Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas
 
Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM): Progress Chart.
 •  
 • Millennium Development Goals: 2005 Progress Chart (2005). UN Department of Economic and Social Affairs and the UN Department of Public Information. New York: United Nations.
 • Millennium Development Goals: 2006 Progress Chart (2006). UN Department of Economic and Social Affairs and the UN Department of Public Information. New York: United Nations.
 • Millennium Development Goals: 2007 Progress Chart (2007). UN Department of Economic and Social Affairs and the UN Department of Public Information. New York: United Nations.
 • Millennium Development Goals: 2008 Progress Chart (2008). UN Department of Economic and Social Affairs and the UN Department of Public Information. New York: United Nations. .
 • Millennium Development Goals: 2009 Progress Chart (2009). UN Department of Economic and Social Affairs and the UN Department of Public Information. New York: United Nations.
 • Millennium Development Goals: 2010 Progress Chart (2010). UN Department of Economic and Social Affairs and the UN Department of Public Information. New York: United Nations.
 • Millennium Development Goals: 2011 Progress Chart (2011). UN Department of Economic and Social Affairs and the UN Department of Public Information. New York: United Nations.
 • Millennium Development Goals: 2012 Progress Chart (2012). UN Department of Economic and Social Affairs and the UN Department of Public Information. New York: United Nations.
 • Millennium Development Goals: 2013 Progress Chart (2013). UN Department of Economic and Social Affairs and the UN Department of Public Information. New York: United Nations.
 • Millennium Development Goals: 2014 Progress Chart (2014). UN Department of Economic and Social Affairs and the UN Department of Public Information. New York: United Nations.
 • Millennium Development Goals: 2015 Progress Chart (2015). UN Department of Economic and Social Affairs and the UN Department of Public Information. New York: United Nations.
 
Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM): Gap Task Force Report.
 
 • Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.Informe de 2008 (2008). New York: United Nations.
 • Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.Informe de 2009 (2009). New York: United Nations.
 • Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.Informe de 2010 (2010). New York: United Nations.
 • Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.Informe de 2011 (2011). New York: United Nations.
 • Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.Informe de 2012 (2012). New York: United Nations.
 • Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.Informe de 2013 (2013). New York: United Nations.
 • Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.Informe de 2014 (2014). New York: United Nations.
 • Grupo de Tareas sobre el desfase en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.Informe de 2015 (2015). New York: United Nations. .
 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e Axenda 2030 (2015).
 
 • Proyecto de resolución presentado por el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2015). Proyecto de documento final de la cumbre de las Naciones Unidas para la aprobación de la agenda para el desarrollo después de 2015. Sexagésimo noveno período de sesiones. Temas 13 a) y 115 del programa. Aplicación y seguimiento integrados y coordinados de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica y social y esferas conexas A/69/L.85. 12/08/2015. New York. Naciones Unidas
 • Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (2015) Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución aprobada por la Asamblea General el 25/09/2015. Septuagésimo período de sesiones. Temas 15 y 116 del programa. A/RES/70/1. 21/10/2015. New York. Naciones Unidas.
 
1.3.- Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e Axenda 2030.

Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e Axenda 2030: Informes Globais
 
 • Sachs, J. et al.  (2016). SDG Index & Dashboards. A global report. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network (SDSN).
 • Sachs, J. et al. (2017). SDG Index and Dashboards Report 2017. International spillovers in achieving the goals. Global Responsibilities. New York: Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network.
 • Naciones Unidas (2017). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017. New York: Naciones Unidas.
 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e Axenda 2030: Informes do PNUD
 
 • PNUD (2016). Apoyo del PNUD a la implementación del objetivo de desarrollo sostenible 01. New York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Naciones Unidas.
 • PNUD (2016). Apoyo del PNUD a la implementación del objetivo de desarrollo sostenible 06. New York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Naciones Unidas.
 • PNUD (2016). Apoyo del PNUD a la implementación del objetivo de desarrollo sostenible 08. New York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Naciones Unidas.
 • PNUD (2016). Apoyo del PNUD a la implementación del objetivo de desarrollo sostenible 10. New York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Naciones Unidas.
 • PNUD (2016). Apoyo del PNUD a la implementación del objetivo de desarrollo sostenible 14. New York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Naciones Unidas.
 • PNUD (2016). Apoyo del PNUD a la implementación del objetivo de desarrollo sostenible 15. New York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Naciones Unidas.
 
Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) e Axenda 2030: Mais información
 
 • IDA-IDDC (2015). Agenda 2030. Objetivos desarrollo Sostenible. Lectura fácil. IDA-IDDC Apoyodo por Australian DFAT, Finland MOFA, CBM, Light for the World y Handicap Internacional.
 • Martínez Agut, M.P. (2015). Objetivos de desarrollo sostenible (ODS, 2015-2030) y Agenda de desarrollo post 2015 a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015). Quadernsanimacio.net (ISSN: 1698-4404). nº 21; Enero de 2015.
 • FAO (2015). La FAO y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Roma: FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
 • PNUD (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. New York: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
 • CEPAL (2016). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible una oportunidad para América Latina y el Caribe. Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Publicación de las Naciones Unidas.
 • Naciones Unidas (2016). Los objetivos de Desarrollo Sostenible. La iniciativa de ciudades prósperas. New York: Naciones Unidas.
 • MAEC (2016). Objetivos de Desarrollo Sostenible en España. Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC).
 • PNUD (2016). Transversalización de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.Guía de referencia para los Equipos de las Naciones Unidas en los países. Febrero de 2016. New York: Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Sostenible. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Naciones Unidas.
 • MA (2016). Objetivos de desarrollo sostenible e indicadores. Perú: Ministerio del Ambiente.
 • UNESCO (2017). Desglosar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Guía. Paris: Educación 2030. UNESCO.
 • UNESCO (2017). Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de aprendizaje. Paris: Educación 2030. UNESCO.
 • CEPAL (2018). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Publicación de las Naciones Unidas.

2.- Disposicións, estratexías e plans da Unión Europea.
 •  
 • Decisión (UE) 2022/591 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de abril de 2022 relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030. DO L 114 de 12/04/2022. [Eur-Lex].
 • Decisión 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta». DOUE L 354 de 28/12/2013. [Eur-Lex].
 • Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, de 4 de junio de 2021, por el que se completa el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás objetivos ambientales. DOUE L 442, 9/12/2001. [Eur-Lex]
 • Decisión de la Comisión, de 24 de febrero de 1997, relativa a la creación de un Foro consultivo europeo en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible. Comunidades Europeas DOUE 58 de 27/02/1997. (Descarga: DOUE ). Disposición derogada.
 • Decisión nº 2179/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, relativa a la revisión del Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible «Hacia un desarrollo sostenible». Comunidades Europeas. DOUE 275 de 10/10/1998. (Descarga: DOUE).
 • Decisión del Consejo, de 25 de enero de 1999, por la que se aprueba un programa específico de investigación, demostración y desarrollo tecnológicos sobre "Crecimiento competitivo y sostenible" (1998-2002). Comunidades Europeas. DOUE 64 de 12/03/1999. (Descarga: DOUE ).
 • Decisión del Consejo, de 25 de enero de 1999, por la que se aprueba un programa específico de investigación, demostración y desarrollo tecnológicos sobre "Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible" (1998-2002). Comunidades Europeas. DOUE 64 de 12/03/1999. (Descarga: DOUE )
 • Decisión nº 1411/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a un marco comunitario de cooperación para el desarrollo sostenible en el medio urbano. Comunidades Europeas. DOUE 191 de 13/07/2001. (Descarga: DOUE) - Vigencia agotada
 • Decisión de la Comisión, de 26 de septiembre de 2001, por la que se deroga la Decisión 97/150/CE relativa a la creación de un foro consultivo europeo en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible [notificada con el número C(2001) 2863]. Comunidades Europeas.DOUE 258 de 27/09/2001. (Descarga: DOUE).
 • Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de 2005, sobre la lista de los países beneficiarios acogidos al régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza establecido en el artículo 26, letra e), del Reglamento (CE) nº 980/2005 del Consejo relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas. Unión Europea. DOUE 337 de 22/12/2005. (Descarga: DOUE).
 • Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2006, sobre la concesión del régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza más allá del 1 de enero de 2007 a la República de El Salvador. Unión Europea. DOUE 365 de 21/12/2006. (Descarga: DOUE).
 • Decisión de la Comisión, de 9 de diciembre de 2008, relativa a la lista de los países beneficiarios que pueden acogerse al régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza establecido en el Reglamento (CE) nº 732/2008 del Consejo, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el período del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011 [notificada con el número C(2008) 8028]. Unión Europea. DOUE 334 de 12/12/2008. (Descarga: DOUE).
 • Decisión de la Comisión, de 11 de junio de 2009, por la que se modifica la Decisión 2008/938/CE, relativa a la lista de los países beneficiarios que pueden acogerse al régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza establecido en el Reglamento (CE) nº 732/2008 del Consejo, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el período del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011[notificada con el número C(2009) 4383]. Unión Europea (DOUE 149 de 12/06/2009). (Descarga: DOUE).
 • Decisión de la Comisión, de 9 de junio de 2010, sobre los países beneficiarios que cumplen las condiciones para que les sea concedido el régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza en el período del 1 de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2011, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento (CE) nº 732/2008 del Consejo [notificada con el número C(2010) 3639]. Unión Europea. DOUE 142 de 10/06/2010. (Descarga: DOUE).
 • Decisión del Consejo, de 23 de mayo de 2011, sobre la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo relativo a la protección y el desarrollo sostenible de la zona del Parque de Prespa. Unión Europea. DOUE 258 de 04/10/2011. (Descarga: DOUE).
 • Decisión del Consejo, de 22 de junio de 2012, sobre la posición que debe adoptar la Unión Europea en el Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible creado en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, en lo que se refiere al funcionamiento del Foro de la Sociedad Civil y a la constitución de un Grupo de Expertos para examinar cuestiones pertenecientes al ámbito de aplicación del Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible. Unión Europea. DOUE 231 de 28/08/2012. (Descarga: DOUE).
 • Decisión nº 1/2012 del Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible UE-Corea, de 27 de junio de 2012, sobre la adopción de las normas de funcionamiento del Foro de la Sociedad Civil mencionado en el artículo 13.13 del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra. Unión Europea.DOUE 331 de 01/12/2012. (Descarga: DOUE).
 • Decisión nº 2/2012 del Comité de Comercio y Desarrollo Sostenible UE-Corea, de 27 de junio de 2012, relativa a la constitución del Grupo de Expertos mencionado en el artículo 13.15 del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra Unión Europea. DOUE 331 de 01/12/2012. (Descarga: DOUE)
 • Decisión del Consejo, de 6 de mayo de 2014, sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Comité de Comercio establecido en el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, con respecto a la adopción de las Reglas de Procedimiento del Comité de Comercio, las Reglas de Procedimiento y el Código de Conducta para los árbitros, el establecimiento de las listas de árbitros y la lista de expertos del Grupo de Expertos, y la adopción de las Reglas de Procedimiento del Grupo de Expertos sobre Comercio y Desarrollo Sostenible. DOUE 143 de 15/05/2014. (Descarga: DOUE)
 • Decisión del Consejo, de 23 de junio de 2014, sobre la posición que debe adoptar la Unión Europea en el Consejo de Asociación establecido por el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro, en lo que respecta a la toma de decisiones en el Consejo de Asociación en relación con el reglamento interno del Consejo de Asociación y del Comité de Asociación, sobre las reglas de procedimiento que han de regir la solución de controversias en virtud del título X del Acuerdo y el código de conducta de los panelistas y los mediadores, la lista de los panelistas y la de expertos en comercio y desarrollo sostenible. Unión Europea. DOUE 186 de 26/06/2014. (Descarga: DOUE)
 • Decisión nº 4/2014 del Comité de Comercio UE-Colombia-Perú, de 16 de mayo de 2014, sobre la adopción de las Reglas de Procedimiento para el Grupo de Expertos en Comercio y Desarrollo Sostenible mencionadas en el artículo 284, apartado 6, del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra [2015/1048]. Unión Europea. DOUE 167 de 01/07/2015. (Descarga: DOUE).
 • Decisión nº 5/2014 del Comité de Comercio UE-Colombia-Perú, de 16 de mayo de 2014, sobre el establecimiento de un Grupo de Expertos para los asuntos cubiertos por el título sobre Comercio y Desarrollo Sostenible a que se hace referencia en el artículo 284, apartado 3, del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra [2015/1049]. Unión Europea. DOUE 167 de 01/07/2015. (Descarga: DOUE).
 • Decisión nº 4/2014 del Consejo de Asociación UE-Centroamérica, de 7 de noviembre de 2014, por la que se adopta la lista de expertos en materia de comercio y desarrollo sostenible [2015/1218]. Unión Europea (DOUE 196 de 24/07/2015. (Descarga: DOUE).
 • Decisión nº 1/2015 del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible UE-República de Moldavia, de 7 de julio de 2015, por la que se adopta el Reglamento interno del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible [2015/1818]. Unión Europea. DOUE 264 de 09/10/2015. Descarga: DOUE).
 • Decisión nº 1/2015 del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible UE-Georgia, de 18 de noviembre de 2015, por la que se adopta su Reglamento interno [2017/1365]. Unión Europea. DOUE 191 de 22/07/2017. (Descarga: DOUE).
 • Decisión nº 2/2015 del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible UE-Georgia, de 18 de noviembre de 2015, por la que se establece la lista de expertos en comercio y desarrollo sostenible [2017/1366]. Unión Europea. DOUE 191 de 22/07/2017. (Descarga: DOUE).
 • Decisión (UE) 2018/51 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para aportar financiación al Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible. Unión Europea. DOUE 7 de 12/01/2018. (Descarga: DOUE).
 • Decisión nº 1/2017 del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible UE-Ucrania, de 30 de mayo de 2017, por la que se adopta su reglamento interno [2018/235]. Unión Europea. DOUE 45 de 17/02/2018. (Descarga: DOUE).
 • Reglamento (CE) nº 722/97 del Consejo, de 22 de abril de 1997, relativo a acciones realizadas en los países en desarrollo en el ámbito del medio ambiente en una perspectiva de desarrollo sostenible. Comunidades Europeas. DOUE 108 de 25/04/1997. (Descarga: DOUE).
 • Reglamento (CE) nº 2494/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de noviembre de 2000, por el que se establecen medidas destinadas a promover la conservación y la gestión sostenible de los bosques tropicales y de otro tipo en los países en desarrollo. Comunidades Europeas. DOUE 288 de 15/11/2000. (Descarfa: DOUE). - Disposición derogada.
 • Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de septiembre de 2017, por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS. Unión Europea. DOUE 249 de
 •  
3.- Disposicións, estratexías e plans de ámbito Estatal.
 
 • Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. BOE 299, de 14/12/2007. (Descarga BOE). Texto consolidado 21/10/2009 (Descarga: BOE).
 • Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. BOE 299 de 14/12/2007. (Descarga: BOE ). Texto consoliddo: (Descarga: BOE).
 • Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa de desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. Ministerio de la Presidencia.BOE 142 de 11/06/2010. (Descarga:  BOE).
 • Real Decreto 1336/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el contrato territorial como instrumento para promover el desarrollo sostenible del medio rural. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.BOE 239 de 04/10/2011. (Descarga: BOE). Texto consolidado (Descarga: BOE).
 • Real Decreto 635/2013, de 2 de agosto, por el que, en desarrollo del "Plan de Impulso al Medio Ambiente en el sector hotelero PIMA Sol", para la rehabilitación energética de sus instalaciones, se regula la adquisición de créditos futuros de carbono por el Fondo de carbono para una economía sostenible. Ministerio de la Presidencia. BOE 209 de 31/08/2013. (Descarga: BOE).
 • Real Decreto 254/2016, de 10 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a la cooperación para el suministro sostenible de biomasa en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. BOE 141 de 11/06/2016. (Descarga: BOE).
 • Aplicación provisional del Canje de Notas entre el Reino de España y el Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente relativo al Acuerdo de sede de la Segunda Reunión de la Comisión Mediterránea de Desarrollo Sostenible (Palma de Mallorca, 6 al 8 de mayo de 1997), hecho en Atenas y Madrid el 26 de febrero de 1997 y 24 de abril de 1997. Ministerio de Asuntos Exteriores. BOE 135 de 06/06/1997. (Descarga: BOE).

4.- Disposicións, estratexías e plans de ámbito Gallego.
 
 • Resolución do 3 de outubro de 2000 pola que se publica a Estratexía Galega de Educación Ambiental. DOG 205, 23/10/2000. (Descarga: DOG).
 • Xunta de Galicia (2001). Estratexia galega para a conservación e o uso sostible da biodiversidade. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente.
 • AA. VV. (2003). Cara a unha estratexia para o desenvolvemento sostible de Galicia: integración da variable ambiental nas políticas sectoriais. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente. 1-151.
 • Xunta de Galicia (2005). Estratexía Galega de Desenvolvemento Sostible. Aprobada inicialmente por el Consello da Xunta de Galicia, 26/05/2005. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente.
 • Maseda Eimil, F.; Rodríguez Alvarez, D.; Alvarez Díaz, M.A.; Gayoso Louzao, B.; Loures Rivas, M. & Pérez Gulín, M. (2006). Estratexía Galega de Desenvolvemento Sostible. Santiago de Compostela. Xunta de Galicia. Consellería de Medio Ambiente. [Xuga-Portada].
 • Xunta de Galicia (2005).Estratexía galega frente ao Cambio Climático (EGCC, 2005). Santiago de Compostela. Xunta de Galicia. (Descarga: Xunta & MAPAMA).
 • Estratexía Galega para o Desenvolvemento Rural (EGDR, 2000). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. Consellería de Economía. [Documento non publicado].
 • Xunta de Galicia (2019). Estratexía Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050. Santigo de Compostela: Xunta de Galicia. [Enlace-Xunta].
 • Xunta de Galicia (2019). Plan Rexional Integrado de Enerxía e Clima 2019-2023 para o desenvolvemento e implantación da Estratexia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia [Enlace-Xunta].