Próximos Eventos

Información Universidade de Verán (2022)

 
INFORMACION UNIVERSIDADE DE VERÁN 2022
http://www.usc.es/gl/servizos/cultura/veran/index.html

 
 
CRÉDITOS E DIPLOMA DE ASISTENCIA
 

A USC recoñece os cursos da Universidade de Verán 2022 a efectos de créditos ECTS (titulacións de Grao) para o seu alumnado coa seguinte equivalencia, e recibirán a tal efecto un certificado de crédito, sempre e cando cumpran coa asistencia ao 80% das horas lectivas do curso:

2 créditos por cada curso de 25 ou máis horas (máximo 6 créditos en total)

1 crédito por cada curso de menos de 25 horas (máximo 6 créditos en total)


IMPORTE DA MATRÍCULA

Taxa xeral:

120 € para os cursos de 25 ou máis horas

70 € para os cursos de menos de 25 horas
 

Taxa reducida, aplicable a estudantes universitarios, de bacharelato ou de formación profesional, pensionistas, desempregado/as, socios/as da Asociación de Antigos alumnos da USC e PDI e PAS da USC:

70 € para os cursos de 25 ou máis horas

40 € para os cursos de menos de 25 horas


A parte, todas as persoas, nacionais ou estranxeiras, que non están cubertas polo seguro escolar obrigatorio do INSS, por non teren formalizada matrícula en estudos oficiais na USC no curso académico 2021-22 ou ben, sendo alumnos/as da USC neste curso 2021/22 son de nacionalidade estranxeira ou nacionais maiores de 28 anos e non teñan contratado este seguro nos estudos nos que formalizaron matrícula, deben subscribir o seguro obrigatorio de accidentes e asistencia en viaxe que terá un custe de 17,50 €.

UNHA VEZ REALIZADA A MATRÍCULA, NON SE EFECTUARÁN DEVOLUCIÓNS AGÁS NO CASO DE SUSPENSIÓN DO CURSO.

 

PRAZO DE MATRÍCULA

Ábrese o prazo o 9 de maio de 2022

Acaba o prazo, secuencialmente:

  • 3 de xuño para os cursos que se celebran na semana do 13 de xuño
  • 10 de xuño para os cursos que se celebran na semana do 20 de xuño
  • 17 de xuño para os cursos que se celebran na semana do 27 de xuño
  • 24 de xuño para os cursos que se celebran na semana do 4 de xullo
  • 1 de xullo para os cursos que se celebran na semana do 11 de xullo
  • 8 de xullo para os cursos que se celebran na semana do 18 de xullo
  • 15 de xullo para os cursos que se celebran na semana do 25 de xullo
  • 24 de agosto para os cursos que se celebran a partir do 29 de agosto

NON SERÁ POSIBLE REALIZAR A INSCRICIÓN FÓRA DESTES PRAZOS.


FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

Consulten a lista de cursos, así como o programa de contidos do/s curso/s que lle poidan interesar. Unha vez que teña decidido o/s curso/s, pode formalizar a matrícula por tres vías:

1.- On-line

Directamente nesta páxina web, premendo sobre o botón MATRICÚLATE do curso desexado. Sigan as instrucións en cada paso.

Se o curso ten límite de alumno/as, a aplicación indicará se quedan prazas libres e, de non ser así, daralle a opción de entrar nunha lista de agarda. No caso de que se produza algunha baixa, recibirá unha notificación por se aínda desexa inscribirse.

O pagamento poderá realizarse directamente con tarxeta ou ben imprimindo a folla de pagamento e realizar o ingreso na entidade bancaria, tendo 5 días naturais para facer o pago; de non ser así, a inscrición quedará cancelada. En calquera dos casos, haberá que remitir á secretaría da Universidade de Verán (correo electrónico, correo ordinario ou en persoa) o xustificante de ter pagado para confirmar a súa inscrición. Así mesmo, as persoas desempregadas, pensionistas ou estudantes que non sexan da USC deberán acompañar copia do xustificante que acredite a súa condición para acollerse á taxa reducida.

2.- Presencial

Acudindo a algún dos centros de matriculación referidos máis abaixo. 
As persoas desempregadas, pensionistas ou estudantes que non sexan da USC deberán acreditar a súa condición para acollerse á taxa reducida.
Na secretaría, unha vez cumprimentados os datos persoais, entregaráselle unha folla para realizar o pagamento na entidade bancaria da que deberán remitir á secretaría da Universidade de Verán (correo electrónico, correo ordinario ou en persoa) o xustificante de ter pagado para confirmar a súa inscrición.

3.- Por teléfono

No caso de imposibilidade de facer a inscrición por internet ou presencialmente, contacten por teléfono con unha das dúas secretarías da Universidade de Verán onde se lle dará instrucións para realizar a matrícula.

 

 

CENTROS DE MATRICULACIÓN E INFORMACIÓN

 

Campus de Compostela:

Área de Cultura – Colexio de San Xerome

Praza do Obradoiro s/n

Teléfonos 881811018 e 881811103

 

Campus de Lugo:

Área de Cultura - Pazo de Montenegro

Praciña da Universidade

Teléfono 982821513

 

cursosdeveran@usc.es

www.usc.es/cultura/veran