Banco de Datos


Banco de datos: Documentación dixital

O Banco de datos do IBADER, inclúe enlaces e distintos tipos de recursos dixitais de libre acceso distribuidas en 6 categorias: Territorio, Biodiversidades, Recursos Vexetais, Recursos Animais, Planificacion, Paleoecoloxía.
 
A totalidade dos contidos recollidos neste banco de documentación dixital, son de libre acceso, debéndose facer referencia sempre á súa orixe e cumprir as disposición vixentes en materia de dereitos de autor e reproducción.

En canto á Propiedade intelectual e dereitos de autor, esta sección da web do IBADER, réxese a partir da partir da lexislación vixente no Estado Españo en materia de propiedade intelectual e dereitos de autor. Por esta razón ese compendio bibliográfico ten políticas en materia do proceso de depósito. Neste senso, prégase que calquera persoa que considere que se está infrinxido algún dereito nesta materia, o comunique nesta dirección info@ibader.gal. O repositorio comprométese a retirar a obra en cuestión.

 
 
Territorio Biodiversidade Recursos Vexetais
     
Recursos Animais Planificación Paleoecoloxía
     
     
Para acceder as publicacións realizadas poloIBADER pode consultar ademais as siguientes secións: Difusión, onde atopará o acceso a distintos libros e monografías editadas polo IBADER. Así como na sección relativa á revista: Recursos Rurais.

Contacto


IBADER
Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural.
Universidade de Santiago de Compostela
Campus Terra s/n.
E-27002 Lugo - Galicia (Spain)
info@ibader.gal

Tel 982 824 500