Servizos

A través do desenvolvemento de actividades de I+D+I, o IBADER presta servizos de asesoramento, colaboracións científico-técnicas e de divulgación con diversos organismos pertencentes á administración europea, estatal, autonómica e local, así como con asociacións e entidades privadas

Ibader Ibader Ibader