VII CONGRESO INTERNACIONAL DO CASTIÑEIRO
(VII CHESNUT INTERNATIONAL SYMPOSIUM)

 
Plazo de presentación de resumoss: ampliado ate o 1 de abril de 2023
Notificación de aceptación: 15 de abril de 2023

ENVÍO DE RESUMOS

Envío do manuscrito: 15 de maio de 2023

Inicio do envío de resumos: 15 de setembro de 2022

Prazo de presentación de resumos: ampliado ata o 1 de abril de 2023

Notificación de aceptación: 15 de abril de 2023

Data límite de envío do manuscrito: 15 de maio de 2023

Data límite para a modificación do texto completo: 30 de setembro de 2023

Para enviar un resumo, visite a seguinte ligazón: http://www.actahort.org/members/symposiar?nr=313

O envío de resumos abrirase no seu momento.

As especificacións sobre a preparación de resumos pódense consultar aquí: Autores | Sociedade Internacional de Ciencia Hortícola.

Información sobre a adhesión a ISHS, https://www.ishs.org/members

Información sobre premios ISHS Young Minds, https://www.ishs.org/young-minds-award

Máis información: https://www.chestnutsymposium.com