VII CONGRESO INTERNACIONAL DO CASTIÑEIRO
(VII CHESNUT INTERNATIONAL SYMPOSIUM)


INSCRICIÓN

- O prazo de inscrición anticipada ábrese o: 1 de febreiro de 2023

- Inscrición ordinaria: 1 de maio de 2023

TEN EN CONTA:
Os autores presentadores que non sexan membros de ISHS teñen que crear unha conta de usuario de ISHS e pagar un cargo de envío de resumos antes de enviar o resumo. Tras a activación da túa conta de usuario de ISHS, poderás enviar un resumo E terás dereito a rexistrarte no simposio coa tarifa con desconto para os membros de ISHS. Recomendámosche que primeiro envíes un resumo e despois te rexistres no simposio.

Como alternativa, primeiro pode solicitar a adhesión a ISHS en https://www.actahort.org/members/newmember e despois beneficiarse do seguinte:

- enviar o resumo sen ningún custo
- rexístrese no simposio coa tarifa con desconto para os membros de ISHS
- Todos os presentadores orais, incluídos os oradores invitados e principais, deben enviar un manuscrito para a súa publicación nas actas do simposio Acta Horticulturae, mentres que os autores de pósters son encarecidamente animados a preparar e enviar un manuscrito para Acta Horticulturae. Aos autores que non presenten un manuscrito para a súa publicación en Acta Horticulturae poderáselles rexeitar a palabra para presentar a súa exposición oral.

- Consulte https://www.ishs.org/authors para obter máis detalles sobre como preparar o seu manuscrito para Acta Horticulturae.

- É necesaria a inscrición para asistir a todas as sesións científicas e actos sociais. Teña en conta que só os participantes totalmente rexistrados serán admitidos ás sesións científicas.

COTA DE INSCRICIÓN:

Todos os gastos de transferencia bancaria deben ser pagados polo participante. A conta bancaria debe quedar libre de calquera cargo bancario

- A taxa de inscrición inclúe:

A asistencia ás sesións científicas, material asistencial, certificado de asistencia e certificado de participación para as comunicacións presentadas (oral/póster), cafés, xantares de traballo, excursións e unha copia e-Acta - acceso en liña á versión electrónica do Acta. Actas do simposio de horticulturae.

O alumnado deberá acreditarse cunha carta do director ou responsable de acreditar esta condición. Este escrito deberá remitirse á Secretaría Técnica do Congreso: chestnutlugo23@gmail.com

- Taxa de inscrición:

- Membro do ISHS
406€ Inscrición Early Bird antes do 1 de maio (2023)

506€ Inscrición na Conferencia a partir do 1 de maio (2023)

- Non membro do ISHS
507€ Inscrición Early Bird antes do 1 de maio (2023)

607€ Inscrición na Conferencia a partir do 1 de maio (2023)

- Estudante
232€ Inscrición Early Bird antes do 1 de maio (2023)

290€ Inscrición na Conferencia a partir do 1 de maio (2023)

- Inscrición dun día
116€ Inscrición Early Bird antes do 1 de maio (2023)

116€ Inscrición na Conferencia a partir do 1 de maio (2023)

- Persoa acompañante
100€ Inscrición anticipada na Conferencia antes do 1 de maio (2023)

100€ de inscrición no Congreso a partir do 1 de maio (2023)

- Cea social
65€ Inscrición Early Bird antes do 1 de maio (2023)

65€ Inscrición na Conferencia a partir do 1 de maio (2023)

- A taxa de inscrición dun día inclúe:

- Programa oficial do simposio
- Xantar e pausa café
- Saída (se estaba programada para esta data*)
- A tarifa do acompañante inclúe:

    Recepción de benvida
    City Tour

PAGO DA INSCRICIÓN
- Transferencia bancaria á seguinte conta bancaria:

BENEFICIARIO: UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA (Q1518001A)

ENDEREZO BENEFICIARIO: Rectorado da USC Praza do Obradoiro, s/n 15782 Santiago de Compostela (Galicia, España)

NÚMERO DE CONTA BANCARIA (IBAN): ES4000492584902214002210

CÓDIGO BIC/SWIFT: BSCHESMM

NOME DO BANCO: BANCO SANTANDER

DIRECCIÓN (OFICINA BANCARIA):

Oficina número 2584 BANCO SANTANDER S.A.
CALDEIRERIA, 54-56, CP-15703
SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA, ESPAÑA)

Asegúrese de incluír tanto SIMPOSIO DA CASTAÑA - NOME DO ASISTENTE no documento de transferencia bancaria.

Por favor, envíe á Secretaría Técnica (chestnutlugo23@gmail.com) a copia escaneada do recibo da transferencia bancaria por correo electrónico

Todos os gastos de transferencia bancaria deben ser pagados polo participante. A conta bancaria debe quedar libre de gastos bancarios.

- Tarxeta de crédito

É posible o pago con tarxeta de crédito. Siga as seguintes pautas:

https://matricula.usc.es/autoliquidacions/Frm_Economica_Autoliquidaciones.asp?lang=10


Asegúrese de incluír CHESTNUT SYMPOSIUM - ATTENDEE'S NAME na sección de comentarios.

Por favor, envíe á Secretaría Técnica (chestnutlugo23@gmail.com) un xustificante de pago por correo electrónico.

Todos os gastos de transferencia bancaria deben ser pagados polo participante. A conta bancaria debe quedar libre de gastos bancarios.


IMPORTANTE:
- Non é necesario pagar a inscrición antes de rexistrarse en liña.

- A inscrición só será válida unha vez que sexa confirmada por correo electrónico pola Secretaría Técnica.

POLÍTICA DE CANCELACIONS
- Antes ou o 15 de maio de 2023: reembolsarase o 100 % da taxa de inscrición

- Do 16 de maio ao 10 de xuño de 2023: devolverase o 50 % da matrícula

- Despois do 10 de xuño de 2023: non se admitirá a solicitude de devolución das taxas de matrícula

- Todas as baixas deberán solicitarse por correo electrónico á Secretaría Técnica do Simposio: chestnutlugo23@gmail.com

- A organización resérvase o dereito de realizar cambios de última hora sen previo aviso, se fose necesario.

TERMOS E CONDICIÓNS
- As inscricións seguen sendo válidas se hai que aprazar a conferencia.

ISHS resérvase o dereito de facer cambios nos termos en calquera momento sen previo aviso a cada participante, polo que por favor revise e revise os termos de cando en vez. No caso de que calquera termo ou disposición dos termos se considere inválido, ilegal ou inaplicable en calquera aspecto, tal termo ou disposición considerarase separable e non afectará a validez e aplicabilidade de ningún termo ou disposición restante.

- O permiso de prensa debe obterse do ISHS e do comité organizador de conferencias antes do evento. A prensa non citará oradores ou delegados a non ser que obtivesen o seu visto e prace por escrito.

- Teña en conta que calquera (ou) todo o transporte e o aparcamento son responsabilidade do inscrito.

- Seguros

As taxas de inscrición non inclúen ningún tipo de seguro. Recoméndase aos participantes que contraten un seguro persoal, incluíndo a cobertura de viaxes, aloxamento e efectos persoais. Os organizadores non asumirán ningunha responsabilidade por danos persoais nin por perdas ou danos materiais dos delegados, ben durante ou como consecuencia da xornada.

AVISO LEGAL
De conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais e co Regulamento UE 2016/679, os datos rec serán tratados pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) no tratamento da “Xestión de Actividades Culturais” que teña como finalidade a xestión de congresos e encontros científicos, proxectos e actividades culturais, Xestión de proxectos culturais: difusión e difusión de actividades culturais a través de publicacións impresas, web, radio e televisión, etc.

O responsable deste tratamento é a Universidade de Santiago de Compostela con domicilio no Colexio de San Xerome, Praza do Obradoiro, s/n de Santiago de Compostela. O contacto do Delegado de Protección de Datos da USC é: dpd@usc.es

A base de xustificación deste tratamento é o consentimento expresado polas persoas interesadas.


Máis información