Investigadores

Relación do Persoal Investigador


O Persoal Investigador do IBADER rexistrou ao longo dos últimos 9 anos importantes variacións derivadas dos cambios na organización estrutural do Instituto. Ata o ano 2020 a pertenza ao centro viña determinada por solicitudes realizadas a titulo individual, así como polo persoal adscrito aos grupos de investigación que formaban parte do mesmo. Desde o ano 2021 o persoal investigador do IBADER esta conformado exclusivamente por investigadores vinculados (Persoal Docente Investigador) e non vinculados () que solicitaron a súa inclusión tras un proceso de valoración da seu currículo levado a cabo pola Comisión Asesora Externa.

O desenvolvemento dás actividades de I+D+i do IBADER susténtanse na acción que se levan a cabo cada un dos seus investigadores. Con todo estes forman parte de distintos grupos de investigación, a través dos cales poden materializar as distintas actividades de I+D+i. No listado adxunto indícanse a relación entre os investigadores e as investigadoras (Persoal Docente Investigador, PDI) adscritos ao IBADER, cos grupos de investigación existentes na Universidade de Santiago.


Relación de Investigadores/as adscritos ao IBADER en relación cos Departamentos da Universidade de Santiago.


 
Persoal Investigador do IBADER (01/01/2024)
 
1.- Dept. Anatomía Prod. Animal e Ciencias clínicas Veterinarias
 
A.- Persoal Vinculado
Dona Matilde Lombardero Fernández
Don Antonio lglesias Becerra

2.- Dept. Botánica
 
A.- Persoal Vinculado
Don Ignacio García González
Don Pablo Ramil Rego
 
B.- Persoal Investigador Non Permanente
Don Javier Ferreiro da Costa
Don Luís Gómez-Orellana Rodríguez
 
C.- Persoal Investigador en Formación
Don Hugo López Castro
 
3.- Dept. Economía Financeira e Contabilidade
 
A.- Persoal Vinculado
Dona Beatriz Aibar Guzmán
Dona Cristina Aibar Guzmán
Don Juan Ramón Piñeiro Chousa
Dona Noelia María Romero Castro
 
4.- Dept. Edafoloxía e Química Agrícola
 
A.- Persoal Vinculado
Dona María Luísa Fernández Marcos
 
5.- Dept. Enxeñaría Agroforestal

A.- Persoal Vinculado
Don David Miranda Barrós
 
6.- Dept. Organización de Empresas e Comercialización
 
A.- Persoal Vinculado
Dona María Belen Bande Vilela
Dona Sandra Castro González
Dona María Ángeles López Cabarcos
Dona Paula Vázquez Rodríguez
 
C.-Persoal Investigador en Formación
Dona Lara María Quiñoá Piñeiro
 
7.- Dept. Patoloxía Animal

A.- Persoal Vinculado
Don Juan José Becerra González
Don José Luis Benedito Castellote
Do Dona Cristina Castillo Rodríguez
Don Pedro José García Herradón
Don Joaquín Hernández Bermúdez
Don Rodrigo Muiño Otero
Dona Rosario Panadero Fontan
Don Alberto Prieto Lago
Don Luis Angel Quintela Arias
Dona Susana Remesar Alonso
 
8.- Dept. Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría
 
A.- Persoal Vinculado
Don Juan Luis Fernández Lorenzo
Dona María Pilar González Hernández
Don Adolfo López Fabal
Dona María Elvira López Mosquera
Don Santiago Pereira Lorenzo
Don Antonio Rigueiro Rodríguez
Don Manuel Antonio Rodriguez Guitián
Dona Rosa Romero Franco
 
B.- Persoal Investigador Non Permanente
Dona Nuria Ferreiro Domínguez
 
9.- Dept. Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía
 
A.- Persoal Vinculado
Dona María Angeles Romero Rodríguez
Dona María Lourdes Vázquez Oderiz
 
10.- Dept. Zooloxía, Xenética e Antropoloxía Física
 
A.- Persoal Vinculado
Dona Rafaela María Amaro González
Don Jaime Castro Alberto
Don Adolfo Manuel Outeiro Rodriguez
Dona Maria Paz Ondina Navarret
Dona María Teresa Rodríguez López
Don Eduardo San Miguel Salán
 
B.- Persoal Investigador Non Permanente
Dona Rocio Ocharan Ibarra
Dona Catarina Varela Dopico
 
 
Enlace: Portal de Investigación da USC [Enlace-USC]