Comisión Permanente

Comisión PermanenteO Regulamento do IBADER contempla, ademais, a existencia dunha Comisión Permanente como órgano de goberno que garante a axilidade das actuacións do Consello Científico. A Comisión Permanente do IBADER esta composta polo/a Director/a, o Secretario/a do Instituto, 4 representantes do persoal investigador vinculado e 1 representante dos investigadores/as non permanentes, 1 representante dos investigadores/as en formación, 1 representante dos investigades/as colaboradores. A Comisión Permanente do IBADER foi constituída o 04/10/2022, e mantén a seguinte composición.


Configuración da Comisión Permanente (01/01/2024)
 
  • Director: Don Pablo Ramil Rego
  • Secretario Académico: Don Antonio Iglesias Becerra
1.- Representantes do Persoal Vinculado (PDI).

Dona Rafaela María Amaro González
Dona Maria Paz Ondina Navarret
Don Juan Ramón Piñeiro Chousa
Don Manuel Antonio Rodríguez Guitián


2.- Representantes do Persoal Investigador non Vinculado

2.1.- Representantes dos Investigadores Non Permanentes

Don Javier Ferreiro da Costa

2.2.- Representantes dos Investigadores en Formación

Dona Lara María Quiñoá Piñeir
o