Grupos Investigación

Persoal Investigador nos Grupos de Investigación da USCOs investigadores / investigadoras do IBADER intégranse en 12 grupos de investigación da Universidade de Santiago, vinculados todos eles co Campus Terra. A continuación móstrase a relación de investigadores adscritos ao IBADER en relación cos distintos grupos de investigación da USC.
 
 
Persoal Investigador do IBADER (01/01/2024)

1.- Grupo de Investigación: Agronomía e ciencia animal
 
A.- Persoal Vinculado
Dona Matilde Lombardero Fernández
Don Adolfo López Fabal
Dona María Elvira López Mosquera
Don Santiago Pereira Lorenzo
Dona María Teresa Rodríguez López
 
2.- Grupo de Investigación: Analise sensorial, avaliación nutricional

 
A.- Persoal Vinculado
Dona María Belen Bande Vilela
Dona Sandra Castro González
Dona María Angeles Romero Rodríguez
Dona María Lourdes Vázquez Oderiz
 
3.- Grupo de Investigación: Biodiversidade e botánica aplicada

A.- Persoal Vinculado
Don Ignacio García González
 
4.- Grupo de Investigación: Conservación de peixes e moluscos

A.- Persoal Vinculado
Don Jaime Castro Alberto
Dona Maria Paz Ondina Navarret
Don Adolfo Manuel Outeiro Rodriguez
Don Eduardo San Miguel Salán

B.- Investigador Non Permanente
Dona Rocio Ocharan Ibarra
Dona Catarina Varela Dopico
 
5.- Grupo de Investigación: Creación de valor sostible nas organizacións

A.- Persoal Vinculado
Dona Beatriz Aibar Guzmán
Dona Cristina Aibar Guzmán
Dona Rafaela María Amaro González
Dona María Ángeles López Cabarcos
Don Juan Ramón Piñeiro Chousa
Dona Noelia María Romero Castro
Dona Paula Vázquez Rodríguez

C.- Investigador en Formación
Dona Lara María Quiñoá Piñeiro
 
6.- Grupo de Investigación: Investigación en sanidade animal

A.- Persoal Vinculado
Dona Rosario Panadero Fontan
Don Alberto Prieto Lago
Dona Susana Remesar Alonso
 
7.- Grupo de Investigación: Metabolismo e patoloxía animal

A.- Persoal Vinculado
Don José Luis Benedito Castellote
Dona Cristina Castillo Rodríguez
Don Joaquín Hernández Bermúdez
Don Rodrigo Muiño Otero
 
8.- Grupo de Investigación: Recursos zooxenéticos
 
A.- Persoal Vinculado
Don Antonio lglesias Becerra
 
9.- Grupo de Investigación: Reproducción e obstetricia

 
A.- Persoal Vinculado
Don Juan José Becerra González
Don Pedro José García Herradón
Don Luis Angel Quintela Arias
 
10.- Grupo de Investigación: Sistemas agroforestales e agroecolóxicos

A.- Persoal Vinculado
Don Juan Luis Fernández Lorenzo
Dona María Pilar González Hernández
Don Antonio Rigueiro Rodríguez
Dona Rosa Romero Franco

B.- Investigador Non Permanente
Dona Nuria Ferreiro Domínguez
 
11.- Grupo de Investigación: Territorio e biodiversidade

A.- Persoal Vinculado
Don David Miranda Barrós
Don Pablo Ramil Rego
Don Manuel Antonio Rodriguez Guitián

B.- Investigador Non Permanente
Don Javier Ferreiro da Costa
Don Luís Gómez-Orellana Rodríguez

C.- Investigador en Formación
Don Hugo López Castro
 
12.- Grupo de Investigación: Unidade de Xestión Ambiental e Forestal Sostible

A.- Persoal Vinculado
Dona María Luísa Fernández Marcos
 
Enlaces web de interese:
 
Catálogo de Grupos de Investigación da USC (Enlace)
https://imaisd.usc.es/seccion.asp?i=es&s=-2-26-148

Grupos de Investigación da USC (Enlace)
https://investigacion.usc.gal/grupos?lang=gl

Grupos de Investigación do Campus Terra (Enlace)
https://www.usc.gal/es/node/37374

Buscador de Investigadores da USC (Enlace)
https://imaisd.usc.es/buscadorinvestigadores.asp?i=es&s=-126-334